ADV
EdukacjaWiadomości
Trending

Wyniki egzaminu ośmioklasistów w Powiecie Brzeskim

Uczniowie VIII klas szkół podstawowych, którzy w maju przystąpili do obowiązkowego egzaminu ósmoklasisty poznali wyniki egzaminów. W szkołach podstawowych na terenie Powiatu Brzeskiego za rozwiązanie zadań z języka polskiego uzyskali średnio 58,44 proc. punktów możliwych do otrzymania, z matematyki – 58,4 proc., a z języka angielskiego – 62,79 proc. – podała Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie.

Egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony od 24 do 26 maja 2022 r. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Jest przeprowadzany w formie pisemnej. Każdy ósmoklasista przystąpił do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

W skali kraju z języka polskiego ósmoklasiści uzyskali średnio 60 proc., z matematyki – 57 proc., z języka angielskiego – 67 proc., z języka niemieckiego – 50 proc. punktów możliwych do zdobycia. W skali Powiatu Brzeskiego średnia wyników odbiega na minus od średniej ogólnopolskiej, jedynie matematyka wypadła nieco lepiej.

Mapa wyników – 2022 r. <==

Zestawienie wyników w Powiecie Brzeskim – tabele <==

Wyniki egzaminu ósmoklasistów – średnia w Powiecie Brzeskim

Przedmiot Śr. Wynik Osoby
Język polski 58.44% 1316
Matematyka 58.4% 1317
Język angielski 62.79% 1312
Język niemiecki 42.8% 5

Zestawienie 10 placówek z najlepszymi wynikami w skali Powiatu Brzeskiego

Język polski Matematyka Język angielski
Placówka Śr. wynik osoby Śr. wynik osoby Śr. wynik osoby
Szkoła Podstawowa im. Św.Stanisława Kostki – Biesiadki 62.5% 14 82% 14 76.64% 14
Szkoła Podstawowa nr 2 im. św. Jana Pawła II I Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Jadowniki 65.14% 21 73.9% 21 78.95% 21
Szkoła Podstawowa im. Bł. Karoliny Kózkówny – Borzęcin Dolnym 58.67% 9 78.67% 9 72.11% 9
Szkoła Podstawowa – Łoniowa 70.22% 18 62% 18 74.83% 18
Szkoła Podstawowa – Iwkowa Nagórze 68.85% 13 62.15% 13 74.15% 13
Szkoła Podstawowa – Czchów 62.63% 38 68.84% 38 72.71% 38
Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego – Lewniowa 58.15% 26 61.69% 26 77.6% 25
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ignacego Łukasiewicza – Brzesko 62.12% 120 63.01% 121 72.31% 121
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza – Złota 54.27% 22 73.09% 22 69.82% 22
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika – Brzesko 63.86% 110 58.55% 110 72.66% 108

IB / OKE / waszaedukacja.pl /

4 komentarzy

  1. hm… rozumiem, że współczesne dziennikarstwo jest mało wymagające: przyślą , wydrukują t my skopiujemy. STATYSTYCZNIE ja i pies mamy każdy po trzy nogi…jak można w zestawieniu łączyć placówkę ze 120 uczniami z taką z 9 i umieszczać ta wartość jako wyznacznik która jest lepsza? Ktoś w redakcji liznął statystyki w szkole? Owszem ministerstwo, kuratorium oke drukują zestawienia by szkoły nie tkwiły w próżni informacyjnej ..ale używać tego jako jakiegoś kryterium? Jeżeli chcecie porównywać jakieś wyniki i macie jakiegoś pracownika- analityka bardzo proszę zrobić zestawienie z ostatnich 5 lat TYCH SAMYCH szkół. np. brzeska jedynka.. czy wyniki sa zbliżone do siebie czy mają tendencje spadkową…to i tak nie będzie pełny obraz danej klasy. Taki można uzyskać tylko porównując np. klasę 8 a np. z testów próbnych i TĄ SAMĄ klasę 8 a z egzaminów. Ale z pewnością wypłata za artykuł została wypłacona i o to w końcu chodzi.

    1. Proponujemy zapoznać się z linkami które zostały podane w materiale. Nie stanowi to prawdopodobnie tak dużego problemu, by samodzielnie przenalizować dostepne dane (również archiwalne) na dziesiątki możliwych sposobów.

      1. To dobry pomysł. Myślę, że można zrezygnować z 99% artykułów podając linki!! To doskonałe. Myślę. że spodoba się naczelnemu…można zwolnić wtedy wszystkich z wyjątkiem ….naczelnego

Back to top button