ADV
EdukacjaWiadomości
Trending

Wyniki egzaminu ośmioklasistów w gminie Borzęcin

W wyniku egzaminu ośmioklasisty przeprowadzonego w dniach 24-26 maja 2022 r., najlepszy średni wynik spośród szkół prowadzonych przez gminę Borzęcin uzyskali uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Borzęcinie Dolnym. Średnia egzaminu z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego dla tej szkoły przewyższyła średnią powiatową, a w przypadku dwóch ostatnich przedmiotów średnią wojewódzką i krajową.

Dobry rezultat osiągnęli również uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Przyborowie (wyniki z matematyki i języka angielskiego powyżej średniej dla powiatu brzeskiego) oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Borzęcinie Górnym (wynik z matematyki wyższy od średniej dla powiatu i równy średniej wojewódzkiej, a z języka niemieckiego wyższy od średniej dla województwa). Z kolei uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Bielczy z egzaminu z języka polskiego i matematyki uzyskali średnią powiatową.

Osiągnięte przez szkoły podstawowe w 2022 roku wyniki egzaminu ośmioklasistów są w dużej mierze lepsze od wyników z lat poprzednich.

Szczegółowe zestawienie wyników egzaminu ośmioklasistów w gminie Borzęcin
blank


borzecin.pl

blank

Podobne artykuły

Back to top button