ADV
Kultura
Trending

Podsumowanie 34. Krakowiaczka w Łoniowej

W niedzielę, 9 czerwca 2024 roku, w Amfiteatrze letnim w Łoniowej odbył się 34. KRAKOWIACZEK – Dziecięcy Przegląd Folklorystyczny Regionu Krakowiaków Wschodnich i Pogórza Ciężkowickiego. Organizatorami wydarzenia były: Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu i Dębińskie Centrum Kultury.

Wydarzenie odbyło się pod Honorowym patronatem Wójta Gminy Dębno Wiesława Kozłowskiego.

Tegoroczny „Krakowiaczek” zakończył się wielkim sukcesem Zespołu Pieśni i Tańca „Mali Łoniowiacy” z Łoniowej, który działa pod patronatem Dębińskiego Centrum Kultury, a jego choreografem jest Pani Maria Dudek. „Mali Łoniowiacy”, nie tylko zwyciężyli w swojej kategorii, ale także otrzymali nominację na 47. Karpacki Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych, który odbędzie się w dniach 15- 16 czerwca br. w Rabce-Zdroju.

Wśród laureatów (III miejsce w swojej kategorii), znalazł się także Zespół „Mali Maszkieniczanie” z Maszkienic – choreograf Janusz Cierlik. Wyróżnienie zdobyli także młodzi reprezentanci Łysej Góry – czyli „Mała Kamionka” – choreograf pani Bożena Sacha. Oba te zespoły działają pod patronatem Dębińskiego Centrum Kultury

Do udziału w tegorocznym przeglądzie, który ma charakter konkursu, zgłosiło się 8 zespołów folklorystycznych, 1 kapela ludowa, 4 instrumentalistów. Łącznie zaprezentowało się ponad 200 młodziutkich wykonawców regionu etnograficznego Krakowiaków Wschodnich z Ziemi Tarnowskiej, które prezentowały się, w słonecznej aurze, w Amfiteatrze Letnim w Łoniowej.
W przerwie, w trakcie oczekiwania uczestników na werdykt Komisji Artystycznej, zaprezentował się Zespół Pieśni i Tańca ŁONIOWIACY z Łoniowej, któremu towarzyszyła Kapela Ludowa Debińskiego Centrum Kultury. Swoje wokalne umiejętności prezentowali również uczestnicy ogniska muzycznego Dębińskiego Centrum Kultury, pod kierunkiem instruktor pani Zuzanny Kuliszewskiej: Alicja Sworst, Julia Pabian, Zuzanna Hojnowska i Aleksandra Pluszewska.

Podziękowania i gratulacje dla wszystkich uczestników, a zarazem laureatów KRAKOWIACZKA, były zwieńczeniem całego wydarzenia, na które przybyli: Józefa Szczurek-Żelazko – Posłanka na Sejm RP, Andrzej Potępa – Starosta Brzeski, Jacek Szklarz – Zastępca Wójta Gminy Dębno, Andrzej Zarych – Dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu oraz Łukasz Przybyło – Dyrektor Dębińskiego Centrum Kultury w Jastwi, Przewodniczący Rady Gminy Dębno Piotr Matura, Radni Gminy Dębno: Przemysław Jeziorek, Marcin Gurgul, Paweł Kraj.

Protokół Komisji Konkursowej.

Komisja Artystyczna w składzie:

1. dr Bożena LEWANDOWSKA – etnomuzykolog

2. Wiesława HAZUKA – choreograf

3. Maria Danuta CETERA – etnograf

4. Marta SMÓLCZYŃSKA – etnolog

5. Beata ROMPAŁA – folklorysta

po obejrzeniu i wnikliwej ocenie trzynastu prezentacji konkursowych, to jest: sześciu dziecięcych

zespołów regionalnych prezentujących folklor w formie autentycznej, dwóch zespołów

regionalnych prezentujących folklor w formie artystycznie opracowanej, czterech

instrumentalistów oraz jednej dziecięcej kapeli – reprezentantów dwunastu miejscowości z

czterech gmin regionu Krakowiaków Wschodnich z Ziemi Tarnowskiej tj.: Dębna, Radłowa,

Wojnicza, Zakliczyna, postanowiła przyznać następujące miejsca i wyróżnienia:

w kategorii:

ZESPOŁÓW PREZENTUJĄCYCH FOLKLOR W FORMIE AUTENTYCZNEJ

I MIEJSCE

oraz nagrodę pieniężną w wysokości 4.000,00 zł

otrzymuje:

• Zespół Pieśni i Tańca MALI ŁONIOWIACY( gr. starsza) z Łoniowej

za program: „Mietełecka Józka …”

Dwa równorzędne II MIEJSCA

oraz nagrody pieniężne w wysokości po 3.000,00 zł każda

otrzymują:

• Zespół Pieśni i Tańca MALI ŁONIOWIACY (gr. młodsza) z Łoniowej

za program: „Na łonioskiej łoce …”

•Dziecięcy Zespół Folklorystyczny MAŁY GWOŹDZIEC z Gwoźdźca

za program: „Jak to babcia Krysia prać dzieci ucyła …”

Trzy równorzędne III MIEJSCA

oraz nagrody pieniężne w wysokości po 1.500,00 zł każda

otrzymują:

• Dziecięcy Zespół Folklorystyczny MAŁE ECHO DOLINY z Biadolin Radłowskich

za program: „Wul, wul gąsecki moje …”

• Dziecięcy Zespół Folklorystyczny MALI MASZKIENICZANIE z Maszkienic

za program: „Stryjenka Róza prazioki ucy robić …”

• Dziecięcy Zespół Folklorystyczny DZIATKI Z CHATKI z Paleśnicy

za program: „Na zimniocysku u Stolorza …”

w kategorii:

ZESPOŁÓW PREZENTUJĄCYCH FOLKLOR W FORMIE ARTYSTYCZNIE OPRACOWANEJ

I i II MIEJSCA nie przyznano.

III MIEJSCE

oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1.000,00 zł

otrzymuje:

• Dziecięcy Zespół Ludowy MALI BISKUPIANIE z Biskupic Radłowskich

za program: „Jak nos Anielcia pod fugurko ucyła o Gidelski Pani, a ojciec ze zmówin sedł z

muzykantami …”

WYRÓŻNIENIE w postaci dyplomu

otrzymuje:

• Dziecięcy Zespół Regionalny MAŁA KAMIONKA z Łysej Góry

za program: „Lajkonik”

w kategorii: INSTRUMENTALISTA LUDOWY

I MIEJSCA nie przyznano.

Dwa równorzędne II MIEJSCA

oraz nagrody rzeczowe

otrzymują:

• Kornelia BOSOWSKA z Wesołowa z Woli Stróskiej (skrzypce)

za prezentację: Krakowiaka – „Jastrzębiak”, Polki – „Scypana”, Oberka – „Łobyrtas”

• Emil ŻYCHOWSKI z Woli Stróskiej (heligonka)

za prezentację: Walczyka – „Melsztyński zomecek”, Polki – „Jakem się zalicoł”, Krakowiaka

Strona | 3

III MIEJSCE

oraz nagrodę rzeczową

otrzymuje:

• Oliwier RUBIŚ z Charzewic (heligonla)

za prezentację: Walczyka – „U nas w Gwoźdźcu”, Polki – „Polka szewczyk”, „Krakowiaka

Łysogórskiego”, Oberka – „Uciekaj”, Walczyka – ” W głębokiej dolinie”.

WYRÓŻNIENIE

oraz nagrodę rzeczową

otrzymuje:

• Gabriel ŻYCHOWSKI z Woli Stróskiej (heligonka)

za prezentację: Hop-Walca, Walczyka, „Listeczku dębowy”, Krakowiaka z Wesołowa

w kategorii: KAPELA LUDOWA

I i II MIEJSCA nie przyznano.

WYRÓŻNIENIE w postaci dyplomu

otrzymuje:

• Dziecięca Kapela Ludowa OPATKOWIACZKI z Zakliczyna

za prezentację: Krakowiak – „Hej ode wsi”, Polka – „Skokoł wróbel”, Krakowiak – „Czyżyk”,

„Ciuciubabka”

Na 47. Karpacki Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych, który odbędzie się w dniach 15-

16 czerwca br. w Rabce-Zdroju, Komisja rekomenduje:

• Zespół Pieśni i Tańca MALI ŁONIOWIACY(gr. starsza) z Łoniowej

program: „Mietełecka Józka …

Dębińskie Centrum Kultury składa serdeczne podziękowania i gratulacje wszystkim uczestnikom – młodym ludowym artystom, instrumentalistom, choreografom, kierownikom zespołów folklorystycznych. Dziękujemy za prace Komisji Konkursowej. Dziękujemy Małopolskiemu Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu za bardzo dobra współpracę. Panu Wójtowi Gminy Dębno Wiesławowi Kozłowskiemu za wieloletnie wsparcie. Dziękujemy gospodarzom z Łoniowej – OSP Łoniowa, KGW „Włościanki”, ZPiT „Łoniowiacy”, sołtys i radzie sołeckiej z Łoniowej. Wszystkim przybyłym gościom. Wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby tegoroczny krakowiaczek był pięknym świętem dziecięcego folkloru!

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy!

Gmina Dębno

blank

Podobne artykuły

Back to top button