ADV
Powiat TarnowskiWiadomości

Ponad 4 miliony na termomodernizację budynków w gminie Wojnicz

Szkoła Podstawowa w Wojniczu i w Wielkiej Wsi oraz Wiejski Domu Kultury w Wielkiej Wsi przejdą termomodernizację. Gmina pozyskała na ten cel środki w wysokości ponad 4 milionów zł.

23 czerwca Zarząd Województwa Małopolskiego wybrał 25 projektów z terenu województwa małopolskiego do dofinansowania w ramach  4 Osi Priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR.

Wśród dofinansowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych znalazł się także projekt gminy Wojnicz pt. „Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowościach Wojnicz i Wielka Wieś, gm. Wojnicz”, który otrzymał maksymalną liczbę punktów i dofinansowanie  w wysokości 4 377 818,00 zł. Ogólna wartość projektu wynosi 7 715 202,00 zł.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone prace termomodernizacyjne w Szkole Podstawowej w Wojniczu, w Szkole Podstawowej w Wielkiej Wsi oraz w Wiejskim Domu w Wielkiej Wsi, polegające m.in. na ociepleniu ścian zewnętrznych, stropów, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej  oraz innych pracach budowlanych, w zależności od wskazań zawartych w audytach energetycznych poszczególnych budynków.

– Celem projektu jest poprawa jakości środowiska naturalnego w gminie Wojnicz poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej. – informuje burmistrz Wojnicza Tadeusz Bąk – Trudno byłoby wykonać tak duże inwestycje z własnych środków. Udało nam się pozyskać bardzo wysokie dofinansowanie, dzięki któremu wszystkie te placówki mogą przejść gruntowną metamorfozę. Z całą pewnością inwestycje te wpłyną na poprawę środowiska naturalnego, znacznie ograniczając emisję zanieczyszczeń do powietrza. Poprawi się także ich estetyka. – dodaje.

IB

Podobne artykuły

Back to top button