ADV
Wiadomości

Porąbka Uszewska wybrała swoich przedstawicieli na kadencję 2024-2029

16 maja 2024 r. (tj. czwartek) w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Porąbka Uszewska odbyło się zebranie wiejskie zwołane w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na nową kadencję 2024-2029.

Galeria zdjęć <==

Zebranie poprowadził Kazimierz Pałucki – mieszkaniec sołectwa Porąbka Uszewska oraz Prezes OSP Porąbka Uszewska, który przywitał wszystkich mieszkańców i przybyłych gości: Wiesława Kozłowskiego – Wójta Gminy Dębno, Dorotę Bodzioch – obecną Sołtys wsi.

W zebraniu wzięło udział 26 mieszkańców, co stanowi ok. 2,63 % wyborców uprawnionych do głosowania. Do komisji skrutacyjnej, która przeprowadzała głosowanie, spośród zebranych mieszkańców, zostały wybrane: Elżbieta Rzepa, Aleksandra Smoleń, Edyta Wójcik.

Na funkcję sołtysa sołectwa Porąbka Uszewska została zgłoszona jedna kandydatka, Dorota Bodzioch – obecna Pani Sołtys sprawująca funkcję sołtysa od 30.01.2024 roku. W głosowaniu tajnym uzyskała 26 głosów „za”. Wobec powyższego zebrani mieszkańcy jednogłośnie wybrali Panią Dorotę na swojego sołtysa w kadencji 2024-2029.

Na zebraniu wiejskim podjęta została również decyzja, że w Radzie Sołeckiej w kadencji 2024-2029 ilość członków będzie wynosić 6 osób. W trakcie wyborów do pomocniczego organu wspomagającego działalność Sołtysa, tj. do Rady Sołeckiej zostali wybrani: Gurgul Paulina, Kurek Zofia, Ogar Jolanta, Pabian Dariusz, Pałucki Kazimierz, Sady Kazimierz.

Gmina Dębno

Podobne artykuły

Back to top button