ADV
Powiat BocheńskiWiadomości
Trending

Potrącenie 15-letniej pieszej na pasach

W Bochni na ulicy Wiśnickiej doszło do potrącenia pieszej. Nastolatka trafiła do szpitala w celu ustalenia dokładnych obrażeń ciała, których mogła doznać. Apelujemy o ostrożność na przejściu dla pieszych i w jego obrębie. Przypominamy podstawowe zasady zachowania się zarówno pieszego, jak i kierującego pojazdem w tej części jezdni.

We wtorek (1 sierpnia br.), o godzinie 21 oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Bochni odebrał telefoniczne zawiadomienie o zdarzeniu drogowym. Miało do niego dojść na ulicy Wiśnickiej w Bochni, gdzie natychmiast skierowani zostali funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego. Po dotarciu na miejsce policjanci ustalili, że na chwilę przed ich przyjazdem na oznakowanym przejściu dla pieszych doszło do potrącenia pieszej. Według wstępnych ustaleń w zdarzeniu brała udział 39-latka z Bochni kierująca osobowym hyundaiem oraz 15-letnia piesza – również mieszkanka Bochni. Mundurowi wykonali w miejscu zdarzenia wszelkie niezbędne czynności m.in. przeprowadzili oględziny i zabezpieczyli ślady. Jego dokładne okoliczności policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Bochni będą teraz wyjaśniać w trakcie prowadzonego w tej sprawie postępowania. Ma ono na celu również wskazanie sprawcy zdarzenia.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Bochni przypominają podstawowe przepisy ruchu drogowego obowiązujące w rejonie przejść dla pieszych.
Rozdział II Ustawy Prawo o ruchu drogowym reguluje przepisy związane z ruchem pieszych. Przechodzenie pieszego przez jezdnię opisane jest w art. 13 i 14 tego rozdziału:
– pieszy wchodzący na jezdnię, drogę dla rowerów lub torowisko albo przechodzący przez te części drogi jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz korzystać z przejścia dla pieszych,
– pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem. Pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem, z wyłączeniem tramwaju.

Zabrania się:
1) wchodzenia na jezdnię lub drogę dla rowerów:
a) bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych,
b) spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi;
2) przechodzenia przez jezdnię lub drogę dla rowerów w miejscu o ograniczonej widoczności drogi;
3) zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię, drogę dla rowerów lub torowisko;
4) przebiegania przez jezdnię lub drogę dla rowerów;
5) chodzenia po torowisku;
6) wchodzenia na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub opuszczanie ich rozpoczęto;
7) przechodzenia przez jezdnię lub drogę dla rowerów w miejscu, w którym urządzenie zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych lub drogę dla pieszych i rowerów od jezdni lub drogi dla rowerów, bez względu na to, po której stronie jezdni one się znajdują;
8) korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię, drogę dla rowerów lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, drodze dla rowerów, torowisku lub przejściu dla pieszych.

Rozdział VII Ustawy Prawo o ruchu drogowym reguluje obowiązki kierującego pojazdem wobec pieszych:
Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu, albo wchodzącemu na to przejście, z zastrzeżeniem ust. 1a.
Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża.
3.  Kierującemu pojazdem zabrania się:
1) wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany;
2) omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu;
3) jazdy wzdłuż po drodze dla pieszych lub przejściu dla pieszych, z zastrzeżeniem art. 33 ust. 6, art. 33a ust. 2 oraz art. 33b ust. 2.
4. Kierujący pojazdem, przejeżdżając przez drogę dla pieszych lub drogę dla pieszych i rowerów, jest obowiązany jechać powoli i ustąpić pierwszeństwa pieszemu.

Apelujemy o ostrożność!

policja.gov.pl

Podobne artykuły

Back to top button