ADV
Powiat BocheńskiWiadomości
Trending

Powiat bocheński z dotacją na drogę powiatową Trzciana – Łąkta Dolna

Powiat Bocheński otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rozbudowę drogi powiatowej przebiegającej przez Trzciane i Łąktę Dolną. Całość inwestycji to blisko 5,5 miliona zł, z czego ponad 3,2 miliona to dofinansowanie, a pozostałe środki to wkład własny.

Zakres rozbudowy obejmuje prawie kilometrowy odcinek drogi powiatowej, od skrzyżowania z drogą powiatową przy kościele parafialnym w Trzcianie i obejmuje m.in.: przebudowę drogi wraz z poszerzeniem jej na łukach, budowę chodnika i pobocza. Powstaną zatoki autobusowe, a zjazdy do posesji zostaną przebudowane. Powstanie system odwodnienia wraz z przebudową przepustów, rowów i umocnieniem cieku oraz skarpy. Przebudowana zostanie sieć gazowa. Powstanie również mur oporowy i kanał technologiczny. Dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu powstaną wyniesione przejścia dla pieszych z oznakowaniem aktywnym. Zamontowany zostanie również radar informujący o prędkości pojazdów.

To z pewnością dobre informacje dla mieszkańców południowej części naszego powiatu. Cały czas staramy się pozyskiwać środki zewnętrzne na realizację inwestycji drogowych, gdyż ma to kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa poruszających się po drogach powiatowych. Bardzo dziękuję Łukaszowi Kmicie wojewodzie małopolskiemu i Józefie Szczurek Żelazko za wsparciemówi Adam Korta starosta bocheński

[sk]
blank

Podobne artykuły

Back to top button