ADV
Powiat TarnowskiWiadomości
Trending

“Powodziówka” w Słonej – wykonana jeszcze przed świętami

W listopadzie 2020 r. Gmina Zakliczyn na wniosek Wojewody Małopolskiego Łukasza Kmity otrzymała promesę z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na wykonanie zadania pn. “Remont drogi gminnej 203364K “Zakliczyn – Kończyska – Kalinówka” w miejscowości Słona w km 2+990-3+203, 3+273-4+430″.

Dzięki przyznanym środkom rządowym na usuwanie skutków klęsk żywiołowych kolejna z dróg gminnych została gruntownie wyremontowana. Remont drogi obejmował wymianę podbudowy, remont poboczy oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej o łącznej długości blisko 1,4 kilometra na drodze gminnej w Słonej prowadzącej na Suchą Górę do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1393K Ciężkowice – Jastrzębia – Zdonia. Po podpisaniu umowy w dniu 30.11.2020 r. wykonawca – firma Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Wojciech Krzyżak z siedzibą w 33-862 Porąbka Iwkowska 32, niezwłocznie przystąpił do realizacji ww. zadania.

Pogoda sprzyjała robotom drogowym i inwestycja ta w dość trudnym terenie, została zakończona i odebrana przed świętami ku wielkiemu zadowoleniu mieszkańców miejscowości Słona. Całkowity koszt zadania to kwota 554.187,43 zł, w tym wartość dofinansowania to kwota 439.413,00 zł (80% dofinansowania).

zakliczyn.pl

Podobne artykuły

Back to top button