ADV
Wiadomości
Trending

Pożegnaliśmy śp. ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego

Katolicki duchowny obrządku łacińskiego i ormiańskiego, działacz społeczny, duszpasterz osób z niepełnosprawnościami oraz Ormian, kapelan podziemnej „Solidarności”, promotor i obrońca historii Kresów, działacz charytatywny, kustosz pamięci o ofiarach ludobójstwa na Wołyniu. Śp. ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski spoczął na cmentarzu w Rudawie.

Uroczystości żałobne rozpoczęły się już wczoraj w kościele parafialnym pw. św. Brata Alberta w Radwanowicach. Dzisiaj po mszy świętej pogrzebowej odbyły się egzekwie w obrządku ormiańskim oraz odprowadzenie Zmarłego na cmentarz w Rudawie, gdzie została odprawiona ceremonia w obrządku łacińskim i ormiańskim.

W uroczystościach pogrzebowych udział wzięła I wicewojewoda małopolska Elżbieta Achinger, która odczytała list od wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Dzieje życia Zmarłego to wspaniały przykład poświęcenia i oddania wartościom najwyższym. Angażował się w działalność opozycyjną, która sprowadziła na Niego szykany komunistycznego reżimu. Jego aktywność dobroczynna, zwłaszcza wobec osób z niepełnosprawnościami, niemożliwa jest do ujęcia w kilku słowach. Był duszpasterzem i animatorem środowisk Ormian w Polsce. Wielokrotnie zabierał głos w sprawach trudnych i ważnych dla Kościoła Katolickiego oraz Polski, walcząc o prawdę i dobro. Pamięć o księdzu Isakowiczu-Zaleskim i Jego wspaniałej postawie jest dziedzictwem, o które musimy dbać. Niech będzie ono dla nas inspiracją, wskazówką, jak należy postępować i co jest ważne. W ten sposób najgodniej oddamy hołd Zmarłemu – przekazał wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz w liście odczytanym przez I wicewojewodę małopolską Elżbietę Achinger.

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski był współzałożycielem Fundacji im. Brata Alberta, zajmującej się osobami upośledzonymi umysłowo, prowadzącej schronisko w podkrakowskich Radwanowicach, której praca rozwinęła się w kolejnych dziesięcioleciach. Dziś w jej ramach działa 30 ośrodków terapeutycznych w całej Polsce.

Więcej o śp. ks. Tadeuszu Isakowiczu-Zaleskim: https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/konkursy-i-nagrody/nagroda-kustosz-pamieci/2010/24269,Ksiadz-Tadeusz-Isakowicz-Zaleski.html

malopolska.uw.gov.pl

Podobne artykuły

Back to top button