ADV
Kultura

Projekty i programy realizowane w bibliotece w Borzęcinie

Koniec roku to czas wielu podsumowań. O zrealizowanych działaniach w mijającym roku jakie były udziałem Gminnej Biblioteki Publicznej w Borzęcinie piszemy poniżej.

Jednym z nich jest projekt „Mała książka – wielki człowiek” realizowany nieprzerwanie od kilku lat. Jest on skierowany do najmłodszych czytelników naszej biblioteki. Wielu przedszkolaków zna już doskonale to hasło. Przypomnijmy, inicjatywa ta skierowana jest do dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców. Każdy mały czytelnik w ramach akcji dostaje wyprawkę, tj. książeczkę do czytania dla dzieci i książkę dla rodzica. Otrzymuje również kartę, na której przykleja naklejkę podczas każdej wizyty w bibliotece. Po zebraniu odpowiedniej ilości naklejek, zostaje nagrodzony imiennym dyplomem i tytułem „Super czytelnika”.

Nasza biblioteka może pochwalić się zakupem wielu atrakcyjnych nowości wydawniczych dzięki środkom przekazanym przez władze gminy, jak i dotacji w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Czytelnicy, dzięki dołączeniu przez Gminną Bibliotekę Publiczną do systemu ACADEMICA, mają możliwość dostępu do mnóstwa publikacji, takich jak podręczniki akademickie, prace naukowe i popularnonaukowe, lektury na konkursy i olimpiady przedmiotowe oraz czasopisma naukowe z listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wszystkich dziedzin wiedzy. Twórcy systemu chcą w ten sposób umożliwić szerszy dostęp w szczególności do niskonakładowych książek i czasopism naukowych, jak również do publikacji naukowych niedostępnych w handlu tym instytucjom, które nie posiadają ich w swoich zasobach. Terminal Academici w Gminie Borzęcin jest dostępny w Filii Bibliotecznej w Przyborowie.

Innym atrakcyjnym projektem, w który włączyła się nasza biblioteka jest projekt „Sieć na kulturę” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Jednym z etapów realizacji projektu jest szkolenie dzieci i młodzieży na temat „Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych”. Od listopada kilku chętnych, młodych i zdolnych ludzi bierze udział w cotygodniowym szkoleniu on-line koordynowanym przez pracownika GBP. W ramach szkoleń mają okazję poznać aplikacje i programy do obróbki graficznej i tworzenia własnych projektów. Zapoznają się z zasadami projektowania wizualnego i obowiązującymi prawami autorskimi. Po zakończeniu szkoleń, które jest planowane na marzec 2022 r. dzieci otrzymają certyfikaty, a Biblioteka uzyska komputery, które posłużą do pracy z czytelnikiem.

Kurier Borzęcki

Podobne artykuły

Back to top button