ADV
Wiadomości

Przebudowano kilkaset metrów drogi w Łękach

Zakończono realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1432K Wokowice – Łęki w Łękach polegająca na budowie chodnika z kanalizacją deszczową” – etap I. W ramach inwestycji, na odcinku 243 metrów wykonano odwodnienie, chodnik ze zjazdami na posesje oraz poszerzenia jezdni wraz z nową nawierzchnią na odcinkach korekty wyjściowej. Całkowita wartość robót zamknęła się kwotą 423 267 złotych, a wykonawcą robót była firma Kamil Krupa KAM -TRANS – KOP z siedzibą w Strzelcach Wielkich.

Na realizację zadania, Gmina Borzęcin pozyskała dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, edycja 3 PGR w wysokości 98% wartości inwestycji.

– Jako, że budowa chodników leży w kompetencji zarządcy drogi wystąpiliśmy do Zarządu Powiatu Brzeskiego o przekazanie realizacji tego zadania gminie Borzęcin.

Dzięki temu, przy niewielkich nakładach ze strony gminy i powiatu – po 1% wkładu własnego do wartości przedsięwzięcia – powstał odcinek ciągu pieszego przy drodze o dużym natężeniu ruchu, co ma istotne znaczenie dla wzrostu poziomu bezpieczeństwa, szczególnie pieszych – mówi wójt Janusz Kwaśniak.

Całkowita wartość robót wyniosła 423 266,86 złotych, z czego wartość dofinansowania to kwota 414 801,52 zł (co stanowi 98% wartości robót), a wkład własny gminy Borzęcin i powiatu brzeskiego – 8 465,34 złotych (2% wartości inwestycji).

To pierwszy etap realizacji budowy chodnika w Łękach. Kilka tygodni temu wystąpiliśmy z wnioskiem w ramach kolejnej – 6. edycji Rządowego Programu Polski Ład – PGR o dofinansowanie kontynuacji realizacji zadania. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, zrealizujemy budowę chodnika na odcinku 750 metrów. Przewidywany koszt II etapu inwestycji to kwota 1 milion 350 tysięcy złotych.


fb – Janusz Kwaśniak

blank

Podobne artykuły

Back to top button