ADV
Wiadomości

Przedłużenie terminów zgłoszeń do Projektu Ekoszkoła 2022

Z uwagi na prośby zainteresowanych szkół podstawowych i przedszkoli przesunięte zostają terminy zgłoszeń do Małopolskiego Projektu Ekologicznego „EKOSZKOŁA 2022”, „EKOPRZEDSZKOLE 2022”, „EKOUCZEŃ 2022”.

Kartę zgłoszenia wraz załącznikami należy przesłać do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dolnym do środy 25 maja 2022 roku, a prace konkursowe do czwartku 30 czerwca 2022 roku do Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie.

Do karty zgłoszenia należy dołączyć oświadczenia dot. RODO dla każdego uczestnika (załącznik nr 2) oraz zgodę na udział na warunkach określonych w Regulaminie (załącznik nr 3).

Informujemy, że test wiedzy z ekologii i ochrony przyrody odbywający się w ramach zadania „Ekouczeń” przeprowadzony będzie on-line w internetowej platformie w dniu 2 czerwca 2022r. (czwartek) od godz. 10:00. Test próbny zaplanowano dzień wcześniej.

W rundzie II szkoła przygotowuje film (nagranie wideo) przedstawiający proces powstania przedmiotu wykonanego z surowców wtórnych potocznie uznawanych za odpady lub niepotrzebnych rzeczy. Pracę należy przesłać do Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie w terminie do 30 czerwca 2022r.

W rundzie III szkoły przekazują do 30 czerwca 2022r. do Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie prezentacje multimedialne z przebiegu działań ekologicznych w swojej placówce, obejmujące wyłącznie ostatnie dwa lata szkolne (2020/2021 i 2021/2022).

W rundzie IV szkoły przygotowują pracę składającą się z dwóch części: albumu prac fotograficznych oraz zielnika prezentującego okazy roślin, specyficznych dla swojej miejscowości i gminy. Albumy mogą mieć maksymalnie 15 stron, a zielniki 10 stron. Prace należy przesłać do Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie do 30 czerwca 2022r.
Konkurs na plakat ekologiczny wykonany w technice dowolnej, przeznaczony jest dla wszystkich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych klas I–III. Zainteresowani przesyłają jedną pracę w rozmiarze 100×70 cm do Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie w terminie do 30 czerwca 2022r.

Wyniki wszystkich rund zostaną ogłoszone podczas podsumowania we wrześniu/ październiku 2022r. W ubiegłym roku uczestnicy reprezentowali trzynaście powiatów regionu: bocheński, brzeski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, miechowski, nowosądecki, nowotarski, oświęcimski, proszowicki, tarnowski, wadowicki oraz miasto Kraków.

Wszelkie kwestie dotyczące Projektu zawarte są w Regulaminie znajdującym się na stronie http://www.projektekoszkola.pl/regulamin.

Zachęcamy także do odwiedzin naszego profilu na portalu społecznościowym facebook, na którym publikujemy najbardziej aktualne informacje dot. Konkursu https://www.facebook.com/projektekologiczny

Koordynatorami zadania są Piotr Kania dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie, tel./fax. 14 684 60 13, kom. 503 025 121; e-mail: konkurs@borzecin.pl oraz Cecylia Czaja – dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Borzęcinie Dolnym, tel. 14 684-66-33, kom. 500 585 765, e–mail: spdolny7@gmail.com.

Osobą do kontaktu reprezentującą Partnera Konkursu jest Bożena Nowak – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie – Delegatura w Tarnowie, tel. 14 696-32-56.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa do udziału w Projekcie.

borzecin.pl

blank

Podobne artykuły

Back to top button