ADV
Wiadomości

Ślubowanie nowych strażaków w brzeskiej komendzie / zdjęcia

Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka

UROCZYŚCIE ŚLUBUJĘ

być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia nawet z narażeniem życia.

Wykonując powierzone mi zadania,

ŚLUBUJĘ

przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych.

ŚLUBUJĘ

strzec tajemnic związanych ze służbą, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.

Tymi słowami w dniu 9 września 2021 r. złożyli uroczyste ślubowanie przed brygadierem Januszem Poterą – Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku w obecności koleżanek i kolegów nowo mianowani funkcjonariusz PSP w Brzesku Rafał JANIK i Tomasz KOZDRÓJ.

Przed rozpoczęciem służby w Komendzie Powiatowej PSP w Brzesku funkcjonariusze musieli przejść szereg badań i testów mających na celu stwierdzenie przydatności do służby.

Teraz, pełniąc służbę przygotowawczą, przez kolejne trzy lata będą udowadniać, że kwalifikują się do służby w Państwowej Straży Pożarnej ratując ludzkie zdrowie, życie i mienie nawet z narażeniem życia.

Życzymy im powodzenia i wielu sukcesów zarówno w pracy zawodowej jak również w życiu osobistym.

Galeria zdjęć <==

KPP Brzesko

blank

Podobne artykuły

Back to top button