ADV
Wiadomości
Trending

Przekroczone normy jakości powietrza / 2 stycznia 2021 r.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie wydał ostrzeżenie o możliwości przekroczenia w dniu 2 stycznia 2021 poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 ze względu na zwiększoną emisję zanieczyszczeń oraz niekorzystne warunki meteorologiczne. Ostrzeżenie 1 stopnia wydano dla powiatów: Tarnów, bocheński, brzeski, dąbrowski, gorlicki, myślenicki, suski, tarnowski, tatrzański, wadowicki

Obowiązujące ograniczenia: Obowiązuje zakaz eksploatacji kominków i ogrzewaczy pomieszczeń na węgiel lub drewno (kozy, piece kaflowe), jeżeli nie stanowią jedynego źródła ciepła.

Zalecenia zdrowotne
– Rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz, jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła.
– Ogranicz wietrzenie pomieszczeń.
– Unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. korzystania z samochodu, używania dmuchaw do liści, rozpalania ognisk.
– Śledź na bieżąco informacje o zanieczyszczeniu powietrza.

Przyczyną przekroczenia poziomu alarmowego zanieczyszczenia powietrza są panujące warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

Pełne informacje nt. prognozy jakości powietrza na najbliższe 3 dni <==

Najbliższe tygodnie będą z pewnością obfitowały w kolejne tego typu alerty, a jakość powietrza będzie co najmniej umiarkowana.

Pomimo że wiele osób przywiązuje co raz większą wagę do tego czym oddychamy – to jednak niebezpiecznych związków szkodliwych dla naszego zdrowia, szczególnie w okresie zimowym pojawia się w powietrzu całkiem sporo – są to m.in. pył PM10; pył PM2,5; ozon; dwutlenek azotu; dwutlenek siarki; tlenek węgla.

Skąd takie niebezpieczne związki w naszej okolicy? Duża rolę odgrywa w tym przypadku tzw. niska emisja (a więc m.in. spalania węgla w starych kotłach oraz piecach domowych). Sytuację pogarsza jeszcze bardziej spalanie śmieci, z czego pomimo licznych apeli nie potrafi zrezygnować spora część mieszkańców naszego powiatu (w imię źle pojętych „oszczędności”).

Jakie zagrożenie może stanowić dla mieszkańców pył PM10 w takim stężeniu (dodajmy, że jest to stosunkowo wysokie stężenie)? Wdychane pyły mogą powodować kaszel, trudności z oddychaniem, zadyszkę, szczególnie w czasie wysiłku fizycznego; zwiększone zagrożenie schorzeniami alergicznymi i infekcjami układu oddechowego, kataru siennego i zapalenia alergicznego spojówek; szkodliwy wpływ na zdrowie rozwijającego się płodu.

Informacje o stężeniu niebezpiecznych związków można znaleźć na stronie powietrze.malopolska.pl. W serwisie także prognozy zanieczyszczeń na najbliższe dni.

Pył PM10
Składa się z mieszaniny cząstek stałych i ciekłych zawieszonych w powietrzu i będących mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych. Pył zawieszony może zawierać substancje toksyczne takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (m. in. benzo(a)piren), metale ciężkie oraz dioksyny i furany. Pył PM10 zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych i płuc.

Co powoduje wysokie poziomy stężenia pyłu PM10 w powietrzu:

Największa emisja pyłów powodowana jest w wyniku spalania węgla w starych i często źle wyregulowanych kotłach oraz piecach domowych. Duże znaczenie ma również spalanie odpadów w tych kotłach, które choć jest nielegalne i powoduje poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi, jest praktykowane przez niektórych mieszkańców. Znacząca emisję pyłu powodowana jest również przez komunikację – zarówno w wyniku spalania paliw w silnikach, jak również jako emisja wtórna z unoszenia pyłów z brudnych i będących w złym stanie dróg. W kotłach domowych największy wpływ na wielkość emisji pyłu ma sposób podawania paliwa – w przypadku kotłów zasilanych automatycznie (retortowych) emisja pyłu jest znacznie mniejsza niż w przypadku zasilania ręcznego. Istotna jest również jakość spalanego węgla.

—-

Co zrobić by poprawić jakość powietrza? Działaj! 

Oprócz narzekania oczywiście można zadbać o to czym palimy w piecu, jak również w miarę możliwości finansowych zmodernizować piec i wymienić go na nowoczesny i ekologiczny.

W temacie inwestycji związanych z wymianą kotłów przydatne mogą być dotacje ze środków rządowych, wojewódzkich i gminnych. Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej powietrze.malopolska.pl/dofinansowanie <== , na której znajdują się szczegółowe informacje.

Jeżeli macie podejrzenie że ktoś pali śmieciami w piecu – można zlecić kontrolę.

Elektroniczny formularz zgłoszeniowy – Ekointerwencja https://powietrze.malopolska.pl/ekointerwencja <==

– Palisz śmieci, przygotuj się na kontrole! <==

IB

MAPA zanieczyszczenie powietrza – 2 stycznia 2021 r.

blank

Podobne artykuły

Back to top button