ADV
Wiadomości

Przyborów / Od 14 do 16 kwietnia 2020 r. utrudnienia w ruchu na drodze powiatowej

Od 14 do 16 kwietnia 2020 r. mieszkańcy miejscowości Przyborów mogą spodziewać się utrudnień na drodze powiatowej nr 1431K Przyborów – przez wieś. Wykonawca remontu Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S. A. z  Dębicy planuje ułożyć nową nakładkę asfaltową. Robotami objęty będzie odcinek o długości 2,077 km – od skrzyżowania obok remizy OSP Przyborów do skrzyżowania z droga wojewódzką nr 768. 

Prace przy budowie drogi trwają od grudnia 2019 r.   

Zakres przewidzianych do realizacji robót obejmuje: prace przygotowawcze i budowę chodnika na odcinku 300 metrów, przebudowę 2 przepustów, wykonanie nawierzchni bitumicznej z poszerzeniem jezdni, wykonanie zatoki autobusowej, odtworzenie rowów przydrożnych, budowę skrzyżowania, budowę wyniesionego przejścia dla pieszych z oświetleniem i oznakowaniem aktywnym, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i oznakowania oraz montaż radaru ze znakiem aktywnym o zmiennej treści z informacją o prędkości pojazdu.

Na realizację inwestycji Zarząd Powiatu Brzeskiego pozyskał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 miliona 52 tysięcy 285 złotych, co stanowi 75 % wartości kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. W przedsięwzięciu partycypuje Gmina Borzęcin, która przeznaczyła na inwestycję 210 tysięcy 97 złotych na pokrycie 50 % kosztów wkładu własnego do budowy chodnika oraz 20 % kosztów wkładu własnego do przebudowy drogi. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S. A. z siedzibą w Dębicy. Łączny koszt inwestycji zamyka się kwotą 1 miliona 403 tysięcy 47 złotych. Termin zakończenia prac zgodnie z umową z wykonawcą upływa 30 września 2020 roku.

 

O rozpoczęciu inwestycji pisaliśmy w grudniu 2019 r. w materiale przesłanym przez Urząd Gminy Borzęcin: Droga powiatowa „Przyborów – przez wieś” w przebudowie <==

foto Maciej Mazur
borzecin.pl / sołectwo Przyborów / IB

Podobne artykuły

Back to top button