ADV
Materiały sponsorowaneWiadomości

PRZYGODA Z ERASMUS PLUS ZAKOŃCZONA

Pierwszego lipca 2020 roku zakończyliśmy realizację projektu Erasmus+ KA1 – Mobilność edukacyjna KA102 – Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego – ”Europejskie doświadczenia zawodowe szansą na lepszą przyszłość” 2018-1-PL01-KA102-048313. Czas realizacji: 02.07.2018 – 01.07.2020.

W projekcie uczestniczyło 55 uczniów i uczennic (35 i 20) z drugich i trzecich klas Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych im. Bohaterów Westerplatte w Brzesku, kształcących się w zawodach: technik hotelarz, technik informatyk, technik, technik mechatronik, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz budownictwa. Podjęli oni wyzwanie konfrontacji zdobytej wiedzy w szkole z praktycznym jej wykorzystaniem w realiach obcych krajów – Niemiec, Hiszpanii, Irlandii i Austrii.

Młodzież zdobyła umiejętności posługiwania się językiem angielskim i niemieckim zawodowym, branżowym oraz doświadczenie zawodowe, w warunkach, jakich nie jest w stanie zapewnić im szkoła ani lokalni przedsiębiorcy. Oprócz praktycznej nauki zawodu w renomowanych przedsiębiorstwach branżowych, uzyskali wiedzę na temat działalności firm w Niemczech, Hiszpanii, Irlandii i Austrii. Poznali struktury organizacyjne, sposoby zarządzania, zasady komunikacji, specyfikę poszczególnych stanowisk pracy i odmienne od polskich standardów sposoby wykonywania zadań służbowych.

W trakcie praktyk zapoznali się także z nowoczesnymi metodami budowania wizerunku firmy i strategiami marketingowymi. Ważną korzyścią dla młodzieży było poznanie stosowanych w swojej branży zawodowej nowoczesnych technologii, narzędzi, metod produkcji lub świadczenia usług, wypełniania dokumentacji. Podczas praktyk młodzież miała okazję porównać rozwiązania branżowe w innych krajach ze stosowanymi w Polsce i zweryfikować swoją wiedzę teoretyczną w aspekcie praktycznym, jak również poszerzyć i udoskonalić umiejętności korzystania z języka niemieckiego i angielskiego.

Technik hotelarz

Uczniowie kierunku technik hotelarz (10 osób) wyjechali do Austrii do Pensjonatu Imbachhorn, gdzie realizowali zadania praktyczne zgodnie z programem nauczania i tak:

– poznali system rezerwacji w pensjonacie austriackim i hotelach,
– zapoznali się z organizacją pracy oraz dokumentacją i ofertą hotelu / pensjonatu,
– zdobyli umiejętność odpowiadania na e-maile, listy,
– nauczyli się przechowywania dokumentów, meldowania oraz wymeldowania gości hotelowych,
– poznali sposoby obsługi klientów,
– nauczyli się udzielania informacji na temat hotelu, – miejscowości oraz atrakcji turystycznych.

Technik informatyk

Praktykanci kierunku technik informatyk (10 osób) poznali pracę w irlandzkich firmach informatycznych oraz firmach wykorzystujących IT. Nauczyli się testować i diagnozować sprzęt komputerowy, przeprowadzać testy sieci komputerowych, testy kart graficznych i innych podzespołów, obsługiwać i serwisować sprzęt informatyczny oraz instalować systemy operacyjne i oprogramowanie. Przygotowywali strony internetowe dla przedsiębiorstw.

Osiągnięciem projektu było opracowanie przez 2 uczniów Rafała Widło i Jakuba Filipa projektu energooszczędnej pracowni komputerowej. Przygotowali oni system operacyjny, który będzie zainstalowany na komputerach uczniów i będzie służył do połączenia z głównym komputerem w pracowni. Przygotowali również stronę internetową dla tego projektu, przedstawiając pomysł, wady, zalety i zasadę działania takiej pracowni.

To niebywały sukces Projektu, szkoły ale też osobisty uczniów.

Technik organizacji usług gastronomicznych

10 uczennic kierunku technik organizacji usług gastronomicznych wyjechało do Hiszpanii by tam w wybranych restauracjach zapoznać się z zadaniami zawodowymi związanymi z funkcjonowaniem części gastronomicznej (typowa kuchnia hiszpańska, sale konsumpcyjne, room service) i administracyjno – gospodarczej np. dział sprzedaży zakładu gastronomicznego. Dziewczęta poznały różne systemy wyżywienia ze szczególnym uwzględnieniem kuchni hiszpańskiej w różnego typu placówkach, poznały urządzenia gastronomiczne do obróbki mechanicznej, piece i urządzenia do obróbki cieplnej i do podgrzewania potraw. Prace w różnych restauracjach wykonywali pod nadzorem szefów kuchni i technologów żywienia.

Zdobyte doświadczenia zawodowe zademonstrowały uczniom szkoły, innych szkół oraz uczniom szkół podstawowych na Powiatowych Targach Edukacyjnych oraz przygotowując od strony gastronomicznej 50-lecie szkoły jak również inne uroczystości środowiskowe.

Technik mechatronik

Uczniowie kierunku technik mechatronik (10 osób) zobaczyli jak wykorzystuje się nowoczesne techniki sterowania maszynami i urządzeniami łączącymi w sobie elektronikę, informatykę, mechanikę, automatykę i robotykę w firmach hiszpańskich. Poznali specyfikę firm, w których pracowali, poznali organizację zakładu pracy oraz zarządzenia obowiązujące w zakładzie, organizację stanowiska pracy i czynności związanych z realizacją zadań, czynności montażu, demontażu, konserwacji elementów urządzeń mechatronicznych, programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.

Uczniowie wykorzystali zdobyte umiejętności przy organizacji nowej pracowni mechatronicznej w szkole.

Technik budownictwa

Technik budownictwa nauczył się jak wykonać typowe prace budowlane w zespole oraz na indywidualnych stanowiskach pracy. Uczniowie poznali w jaki sposób wykonywać montaż i demontaż rusztowania i pomostów roboczych, ocieplania ścian wewnętrznych i zewnętrznych, jak wykonać montaż energooszczędnych systemów ogrzewania budynków. Poznali nowe techniki malarskie, tynkarskie, różne rodzaje stolarki okiennej i drzwiowej, prowadzenia przewodów instalacyjnych przez ściany. Poznali także nowości materiałowe w budownictwie.

Zdobyte umiejętności wykorzystali przy rozbudowie pracowni budowlanej, malowaniu sal lekcyjnych i rozbudowie pokoju nauczycielskiego.

Podsumowując…

Niebywałym osiągnięciem projektu są na pewno umiejętności zawodowe, które uczestnicy projektu wykorzystali na zajęciach i w pracach na rzecz szkoły, a także językowe. Równie ważne jest także nabycie przez nich umiejętności społecznych i europejskich. Uczniowie nauczyli się samodzielności, otwartości, tolerancji, radzenia sobie w sytuacjach nowych, często trudnych, radzenia sobie ze stresem, podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów, zachowania w środowisku multikulturowym.

Uczestnicy dziś, jak twierdzą – „mogą zdobywać świat”.

Elżbieta Wojnowicz

Podobne artykuły

Back to top button