ADV
WiadomościWideo
Trending

Radni w Brzesku nie wiedzieli nad czym głosowali?

W środę 28 grudnia 2022 r. Rada Miejska w Brzesku podjęła uchwałę w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży, oraz w miejscu sprzedaży. Za zmianami było 13 radnych, 6 radnych było przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu, 1 radna była nieobecna.

Po fakcie okazało się, że większość radnych nie miała pojęcia nad czym głosuje tzn. ile koncesji jest dostępnych, ile jest wniosków od przedsiębiorców. Z tego powodu doszło do komicznej sytuacji. Przykładowo radni zagłosowali za radykalnym zwiększeniem liczby koncesji na piwo – do 110 koncesji, mimo że dostępnych było jeszcze 27 koncesji. Jednak troskliwi i zaradni rajcy miejscy „profilaktycznie” dodali jeszcze 15 koncesji. Po zmianach do dyspozycji są aż 42 wolne koncesje na piwo.

Co ciekawe jak wynika z danych udostępnionych radnym we wrześniu 2021 r. koncesji na sprzedaż piwa było wolnych jedynie 10. W ciągu nieco ponad roku do puli dostępnych koncesji wróciło aż 17 pozwoleń.

Realny „problem” dla urzędników stanowiły tak naprawdę niedobory koncesji dla nowych sklepów na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) i o zawartości powyżej 18% alkoholu. Tam limity miały być rzeczywiście wyczerpane. Jednak bieżące i prognozowane potrzeby nie są aż tak duże jak nowe limity. Okazuje się, że wniosków na mocny alkohol jest 4, a radni zadecydowali o zwiększeniu liczby koncesji o 28 sztuk!

Problem dostrzegła jedna z czytelniczek, która zwróciła uwagę na dane w artykule jaki pojawił się na stronie Radia Kraków (Dużo więcej koncesji na alkohol w Brzesku. Mieszkańcy protestują <==).

Stare porzekadło mówi, że: „kto pyta, nie błądzi”. Co powodowało radnymi, że nikt z sali nie zapytał jakie są limity i jakie jest zapotrzebowanie na koncesje? Zmęczenie długim czasem trwania sesji? Czy zwykła bezrefleksyjność, a może obawa przed „wychyleniem się przed szereg”?

Stan przed i po głosowaniu

Urząd Miejski uzasadniał proponowane zmiany wyczerpaniem części limitów. Jednak jak wynika z materiału Radia Kraków sytuacja wygląda nieco odmiennie od deklaracji urzędników.

Stara uchwała

Maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wynosi odpowiednio:
1) o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – 95
2) o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 72
3) o zawartości powyżej 18% alkoholu – 72

Nowa uchwała 

1) o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – 110 (+15)
2) o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 100 (+28)
3) o zawartości powyżej 18% alkoholu – 100 (+28!)

VIDEO – fragment sesji dotyczący dyskusji i głosowania nad określeniem zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży.

Wyniki głosowania – lista imienna

Wyniki głosowania jawnego w sprawie: określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży.

ZA: 13, PRZECIW: 6, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (13)

Borowiecka Barbara
Brzyk Franciszek
Cichoński Rafał
Dadej Jadwiga
Duda Piotr
Kądziołka Maria
Klimek Leszek
Kucia Maria
Lubowiecka Anna
Mróz Karol
Trąba Kamil
Turlej Bartłomiej
Zaleśny Adrian

PRZECIW (6)

Chmielarz-Żwawa Ewa
Górski Marek
Kolbusz Grzegorz
Kwaśniak Adam
Łanocha Zbigniew
Sorys Jarosław

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Sambor Bogusław

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (1)

Górczewska Barbara

IB

Podobne artykuły

Back to top button