ADV
blank
Powiat BocheńskiWiadomości

Raport o stanie powiatu za 2023 rok, warto się z nim zapoznać

Zarząd Powiatu w Bochni opracował raport o stanie powiatu bocheńskiego za 2023 rok. Debata nad raportem została zaplanowana na dzień 10.06.2024 r.

Treść raportu do pobrania tutaj <<<

Zgodnie z art. 30a, ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatu (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) „Rada powiatu rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.”.

Głos mieszkańców w debacie nad raportem

W debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu bocheńskiego mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu składa do Przewodniczącego Rady Powiatu w Bochni pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 300 osób.

Wzór zgłoszenia oraz listy poparcia do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie powiatu bocheńskiego do pobrania tutaj (wersja edytowalna znajduje się poniżej).

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu 09.06.2024 r. na dziennik podawczy Starostwa Powiatowego w Bochni, pokój nr 1 – decyduje data i godzina wpływu na dziennik podawczy.

Debata nad raportem o stanie powiatu bocheńskiego za 2023 rok została zaplanowana na dzień 10.06.2024 r.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

sp

 

blank

Podobne artykuły

Back to top button