ADV
Wiadomości

Realizacja inwestycji finansowanych z funduszu sołeckiego dobiega końca

W związku z końcem roku czas na podsumowanie inwestycji finansowanych z funduszu sołeckiego. Zgodnie ze złożonymi wnioskami zrealizowana została termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrocieszu, modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kątach oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwkowej-Nagórzu.

Przeprowadzone zostały cząstkowe modernizacje dróg gminnych i dojazdowych w sołectwach, w tym m.in. drogi Porąbka Iwkowska- Agronomówka, Dobrociesz-Kamieniec Kąty-Góry. Dokonano również przebudowy drogi osiedlowej przy drodze Iwkowa Pańskie. W Wojakowej wykonano odcinek wodociągu, który jest częścią zaplanowanej budowy sieci wodociągowej Etap VII.

IB

Podobne artykuły

Back to top button