ADV
Wiadomości

Remont konserwatorski cmentarza z I wojny światowej nr 280 w Dołach

Gmina Dębno otrzymała dofinansowanie w kwocie 51 474,00 zł ze środków budżetu państwa pozostających w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Galeria zdjęć <==

w ramach programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju” na zadanie pn. „Remont konserwatorski cmentarza z I wojny światowej nr 280 w Dołach (Porąbka Uszewska)” oraz dotację celową w wysokości 18 086,00 zł ze środków finansowych Wojewody pochodzących z budżetu państwa.

Planowane zadanie będzie polegało na wykonaniu pełnej konserwacji i renowacji ściany pomnikowej cmentarza, betonowych cokołów i stel nagrobków, krzyży żeliwnych znajdujących się na terenie cmentarza wraz z ich elementami, elementów kutych i stalowych (drzewo śmierci, krzyż na ścianie pomnikowej) oraz elementów emaliowanych. Ponadto zadanie uwzględnia oznaczenie mogił wraz z plantowaniem terenu cmentarza i wysianiem nowej trawy zgodnie z dokumentacją konserwatorską i z jej założeniami.

Cmentarz ten wymaga renowacji, stan jego zachowania jest zły, pozostawienie obiektu bez konserwacji grozi degradacji jego substancji zabytkowej. Rezultatem zadania będzie powstrzymanie czynników degradujących obiekt, co pozwoli zachować substancję zabytkową cmentarza dla obecnych i przyszłych pokoleń. Zabytek ten stanowi materialne świadectwo minionych czasów, związanych z historią Polski, walką o naszą wolność, które należy pielęgnować i przekazywać pomiędzy tymi pokoleniami. Zachowanie cmentarza wojennego od zniszczenia będzie wyrazem szacunku przede wszystkim dla człowieka, tolerancji i braterstwa.

Gmina Dębno

Podobne artykuły

Back to top button