ADV
Wiadomości
Trending

Rozpoczął się Powszechny Spis Rolny. Udział w nim jest obowiązkowy

Przez najbliższe 3 miesiące Główny Urząd Statystyczny będzie zbierać informacje na temat wszystkich gospodarstw rolnych w Polsce. W Powszechnym Spisie Rolnym będziemy odpowiadać na pytania dotyczące: użytkowania gruntów, powierzchnię zasiewów, zwierzęta gospodarskie, nawożenie, ochronę roślin, budynki gospodarskie, ciągniki, maszyny i urządzenia rolnicze, działalność gospodarczą, strukturę dochodów gospodarstwa domowego z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego, aktywność ekonomiczną oraz chów i hodowlę ryb.

Dotychczas spisy rolne i powszechne kojarzyły się z wizytą rachmistrza. Teraz w związku z pandemią koronawirusa preferowany jest tzw. samospis. Na specjalnym portalu każdy właściciel gospodarstwa sam może odpowiedzieć na pytania. Wystarczy wejść na stronę i wpisać numer identyfikacyjny gospodarstwa. Wszystkie informacje, jakie będą potrzebne do samospisu, sama aplikacja do samospisu internetowego oraz wszystkie najważniejsze i aktualne informacje o spisie znajdują się na stronie https://spisrolny.gov.pl/. Istnieje również możliwość dokonania samospisu w Urzędzie Gminy w Borzęcinie, gdzie zostało utworzone w tym celu specjalne stanowisko.

Spis będzie prowadzony również w sposób tradycyjny, poprzez udzielenie odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego. Od 1 października do 30 listopada br. w gminie Borzęcin pracować będzie dwóch rachmistrzów.

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. Poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w Polsce w 2010 r.

W razie wątpliwości lub pytań zachęcamy do kontaktu poprzez infolinię spisową pod numerem telefonu 22 279 99 99, czynną od 8:00 – 20.00, 7 dni w tygodniu od 1 września do 30 listopada br., lub do Gminnego Biura Spisowego tel. 14 6846370 w godzinach pracy Urzędu.

[ks, tell] – borzecin.pl

blank

Podobne artykuły

Back to top button