ADV
Wiadomości

Rusza kwalifikacja wojskowa. Ważna informacja dla mieszkańców Gminy Dębno

Zgodnie z Obwieszczeniem Wojewody Małopolskiego z dnia 26 lipca 2021 r., kwalifikacja wojskowa dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Dębno, zostanie przeprowadzona w dniach od 10 sierpnia 2021 r. do 12 sierpnia 2021 r., natomiast 6 września 2021 r. odbędzie się kwalifikacja kobiet.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się mężczyzn urodzonych w 2002 r., oraz mężczyzn urodzonych w latach 1997 – 2001, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Do kwalifikacji wojskowej wzywane są również kobiety urodzone w latach 1997 – 2002 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych.

Kwalifikacja wojskowa kończy się przeniesieniem do rezerwy (bez powołania do pełnienia zasadniczej służby wojskowej) i wydaniem na wniosek osoby stawiającej przed komisją zaświadczeń o uregulowanym stosunku do służby wojskowej.

Osoba stająca do kwalifikacji zobowiązana jest posiadać przy sobie:

  • Dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
  • Dokumentację medyczną (np. wyniki badań specjalistycznych z ostatnich 12 miesięcy) – w przypadku niepełnosprawności lub ciężkich chorób – dla Powiatowej Komisji Lekarskiej,
  • Aktualną fotografię o wymiarach 3×4 cm (bez nakrycia głowy),
  • W przypadku nie stawienia się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu – dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się w pierwotnym terminie.

W przypadku niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, nakłada się na osobę grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Powiatowa Komisja Lekarska dla Powiatu Brzeskiego będzie pracować w Brzesku, przy ul. Królowej Jadwigi 18 ( wejście od ul. Czarnowiejskiej – Pawilon Sportowy).

gmiandebno.pl

Podobne artykuły

Back to top button