ADV
Wiadomości
Trending

Ruszają kontrole pieców w Gminie Borzęcin

Gmina Borzęcin informuje, że na podstawie art. 9u i 9v ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późń. zm.) w związku z art. 379 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późń. zm.), ruszają kontrole z zakresu ochrony powietrza (kontrola kotłów, zakazu spalania odpadów komunalnych) prowadzone przez wyznaczonych pracowników Urzędu Gminy Borzęcin, którzy posiadają stosowne upoważnienia.

Jak wygląda kontrola?

Obecność właściciela budynku nie jest konieczna, wystarczy, aby był obecny dorosły domownik.

Kontrole przeprowadzane są przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy Borzęcin.

Kontrolowany jest zobowiązany umożliwić przeprowadzenie kontroli, jeśli jednak odmawia lub utrudnia czynności, wtedy pracownicy Urzędu mogą zwrócić się do innych służb o pomoc w prowadzeniu czynności kontrolnych.

Podczas kontroli sprawdza się:

  • klasę kotła, jego zawartość oraz popielnik,
  • najbliższe otoczenie pieca pod kątem obecności odpadów,
  • wilgotność drewna,
  • posiadanie certyfikatu jakości węgla,
  • zgłoszone źródło ogrzewania do bazy CEEB

W przypadku podejrzenia nieprawidłowości może zostać wykonana dokumentacja fotograficzna oraz pobrane próbki popiołu do analizy.

Z czynności kontrolnych sporządza się protokół, który podpisują kontrolujący oraz Kontrolowany.

Informację o osobach kontrolujących można dodatkowo uzyskać dzwoniąc do Urzędu Gminy Borzęcin, tel. 14 674 03 73.

Podobne artykuły

Back to top button