ADV
KulturaWiadomości

Ruszają zapisy na półkolonie feryjne “Twórcza Zima 2024” z Dębińskim Centrum Kultury

Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski wraz z Dębińskim Centrum Kultury serdecznie zapraszają dzieci z terenu naszej gminy do udziału w półkoloniach feryjnych, które pod nazwą „Twórcza zima 2024 z DCK”, będą organizowane w Dębińskim Centrum Kultury w Jastwi.

Kolejny raz, organizatorzy przygotowali bardzo ciekawą ofertę feryjnej animacji czasu wolnego dla najmłodszych, która od lat cieszy się wielką popularnością.

W tegorocznym programie organizatorzy zaplanowali liczne atrakcje. Oprócz ciekawych warsztatów (muzycznych, plastycznych, teatralnych) będą także wyjazdy do muzeów i w plenery, gry terenowe, dużo ruchu i opieka wykwalifikowanych wychowawców i instruktorów DCK. W tym roku będzie także zapewniony jeden ciepły posiłek.

Ze względu na bardzo duże zainteresowanie w latach ubiegłych, oraz chcąc zwiększyć dostępność proponowanej oferty dla jeszcze większej liczby dzieci, w tym roku (tak jak w wakacyjnej edycji) organizatorzy wprowadzili WAŻNĄ ZMIANĘ. Okres uczestnictwa dla jednej osoby wynosi: jeden turnus. Skorzystanie z kolejnego turnusu będzie możliwe w sytuacji gdy pozostaną wolne miejsca. Organizator poinformuje zainteresowane osoby o dostępnych miejscach.

Półkolonie adresowane są do dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Dębno (od kl. I do kl. VIII Szkoły Podstawowej) w dwóch turnusach: I Turnus 12 – 16 lutego 2024, II Turnus 19 – 23 lutego 2024. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność poprawnie przesłanych zgłoszeń.
Udział w półkoloniach jest odpłatny w wysokości 200zł /dwieście złotych/ za jeden turnus. Opłata jest stała (niezależnie od ilości obecności uczestnika). Półkolonie są współfinansowane ze środków Gminy Dębno.

Zapisu na półkolonie należy dokonać za pomocą formularza zgłoszeniowego, aktywnego od dnia 4 stycznia 2024r, od godz. 9:00 do wyczerpania wolnych miejsc. Link do zapisów oraz Regulaminu półkolonii wraz z dokumentami znajduje się na portalu internetowym Dębińskiego Centrum Kultury: https://kulturadebno.pl/polkolonie-tworcze-lato-2023-copy/

Zapisu uczestnika należy dokonać na jeden wybrany turnus. Należy także obowiązkowo dostarczyć, prawidłowo wypełnioną Kartę kwalifikacyjną (Załącznik nr 1 do Regulaminu), w formie skanu na adres email: wypoczynek@kulturadebno.pl lub dostarczyć osobiście do sekretariatu DCK w Jastwi bądź do skrzynki pocztowej ulokowanej przy wejściu do budynku. W przypadku braku dostarczenia karty kwalifikacyjnej, zgłoszenie elektroniczne przesłane za pomocą formularza nie będzie podlegało weryfikacji.
Zapisanie na półkolonie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem. O zakwalifikowaniu uczestnika na dany turnus organizator poinformuje za pomocą komunikatu SMS lub telefonicznie. Informacja o zakwalifikowaniu będzie przekazywana po weryfikacji zgłoszenia elektronicznego i otrzymaniu karty kwalifikacyjnej.

Osoby zakwalifikowane (o których mowa w § 2 ust. 5) do udziału w półkolonii są zobowiązane
do uregulowania opłaty w wysokości proporcjonalnej do ilości zakwalifikowanych turnusów. Wpłaty należy regulować w terminie do 18 stycznia 2024r. przelewem na konto DCK: 72 9453 0009 0030 0300 1687 0001, w tytule imię i nazwisko uczestnika, Twórcza Zima z DCK.


Gmina Dębno

 

Podobne artykuły

Back to top button