ADV
KulturaWiadomości
Trending

Ruszają zapisy na półkolonie w Dębińskim Centrum Kultury

Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski wraz z Dębińskim Centrum Kultury serdecznie zapraszają dzieci z terenu naszej gminy do udziału w letnich półkoloniach, pod nazwą „Twórcze lato 2023 z DCK”, które będą organizowane w czasie wakacji w Dębińskim Centrum Kultury w Jastwi.

DCK przygotowało bardzo ciekawą ofertę wakacyjnej animacji czasu wolnego dla najmłodszych, która od lat cieszy się wielką popularnością. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie w latach ubiegłych oraz chcąc zwiększyć dostępność oferty dla większej liczby dzieci została w tym roku wprowadzona bardzo ważna zmiana.

W tegorocznych zapisach jedno dziecko, może zostać zapisane na maksymalnie 2 turnusy. Skorzystanie z większej ilości turnusów będzie możliwe w sytuacji gdy pozostaną wolne miejsca.

W tegorocznym programie zapewnione zostały liczne atrakcje. Oprócz ciekawych warsztatów będą także wyjazdy, gry terenowe, dużo ruchu i opieka wykwalifikowanych wychowawców i instruktorów DCK.

W tym roku będzie także zapewniony jeden ciepły posiłek, zdrowe owoce, herbata, napoje.

Zapisy na zajęcia wakacyjne prowadzone będą za pomocą formularza online na stronie internetowej Dębińskiego Centrum Kultury <==

Formularz zapisów będzie aktywny od dnia 23 maja 2023r, od godz. 9:00 do wyczerpania miejsc. Decyduje kolejność poprawnych regulaminowo zgłoszeń.

Organizator i miejsce zajęć: Dębińskie Centrum Kultury.

Półkolonie realizowane będą w terminie od 26.06.2023 do 21.07.2023 (od poniedziałku do piątku) w formie czterech tygodniowych turnusów:

Godziny zajęć: od 8:00 do 16:00. Koszt jednego tygodnia to 200zł.

Półkolonie letnie są współfinansowane ze środków Gminy Dębno.

Uczestnikami zajęć mogą być dzieci z terenu Gminy Dębno od lat 6, uczniowie szkół podstawowych (ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń).

Półkolonie “Twórcze lato 2023 z DCK” to:

 • zróżnicowany i interesujący program,
 • kulturalno-edukacyjna oferta zajęć,
 • twórczy i aktywny sposób na spędzenie wolnego czasu,
 • atrakcyjne wyjazdy,
 • gry, zabawy i konkursy,
 • prelekcje tematyczne,
 • opieka wykwalifikowanej kadry pedagogów, instruktorów DCK,
 • zajęcia w odpowiednio wyposażonych pracowniach,
 • drugie śniadanie,
 • ciepły posiłek,
 • ubezpieczenie uczestników NNW,
 • wypoczynek podlega zgłoszeniu w Kuratorium Oświaty.

Ważne informacje:

1. Zapisy na półkolonie należy dokonywać za pomocą formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej Dębińskiego Centrum Kultury, aktywnego od dnia 23 maja 2023r, od godz. 9:00 do wyczerpania miejsc. Należy także obowiązkowo dostarczyć, prawidłowo wypełnioną Kartę kwalifikacyjną w formie skanu na adres email: wypoczynek@kulturadebno.pl lub dostarczyć osobiście do sekretariatu DCK bądź do skrzynki pocztowej ulokowanej przy wejściu do budynku.

2. O zakwalifikowaniu uczestnika na dany turnus organizator poinformuje za pomocą komunikatu SMS lub telefonicznie. Informacja o zakwalifikowaniu będzie przekazywana po weryfikacji zgłoszenia i otrzymaniu karty kwalifikacyjnej.

3. Osoby zakwalifikowane do udziału w turnusie są zobowiązane do wpłaty kwoty 200,00zł /dwieście złotych/ za tydzień zajęć (proporcjonalnie do ilości zakwalifikowanych tygodni). Wpłaty należy regulować w terminie do 6 czerwca 2023r. przelewem na konto DCK: 72 9453 0009 0030 0300 1687 0001, w tytule imię i nazwisko uczestnika, Twórcze Lato z DCK.

4. W sytuacji, gdy ilość zapisanych będzie przekraczać ilość dostępnych miejsc, powstanie lista rezerwowa. Jeśli zwolnią się miejsca przed rozpoczęciem turnusu, organizator poinformuje o tym fakcie osoby z listy rezerwowej, odpowiednio według kolejności zgłoszeń, za pomocą komunikatu SMS lub telefonicznie.

Szczegółowe informacje w Regulaminie.

W razie pytań i wątpliwości, prosimy o kontakt email: wypoczynek@kulturadebno.pl, telefoniczny pod nr 14/66 58 661 lub osobiście w sekretariacie DCK.

Serdecznie zapraszamy!

DCK Dębno

PLAKAT

blank

blank

Podobne artykuły

Back to top button