ADV
Wiadomości
Trending

Ryszard Pagacz I wicewojewodą małopolskim / 6 lipca 2020 r.

Premier Mateusz Morawiecki, na wniosek wojewody małopolskiego Łukasza Kmity, powołał z dniem 6 lipca 2022 roku Ryszarda Pagacza na stanowisko I wicewojewody małopolskiego, który dotychczas pełnił funkcję II wicewojewody. Jednocześnie obowiązki II wicewojewody małopolskiego objął Mateusz Małodziński.

Ryszard Pagacz pochodzi z Bucza. Aktualnie mieszka w Tarnowie.

– Skala zadań, które na co dzień realizuje Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, jest bardzo szeroka. Stale pojawiają się nowe wyzwania, choćby związane z pomocą uchodźcom wojennym z Ukrainy, ale też kolejnymi rozwiązaniami systemowymi i programami rządowymi, których wdrożenie koordynujemy. Z pewnością niejedno wyzwanie pojawi się jeszcze w związku z walką z COVID-19. Dlatego wzmocnienie małopolskiej reprezentacji rządu w terenie jest niezwykle ważne.

Serdecznie gratuluję Panu Ryszardowi Pagaczowi objęcia funkcji I wicewojewody, a Panu Mateuszowi Małodzińskiemu dołączenia do naszego zespołu w roli II wicewojewody. Jak zawsze powtarzam – razem jesteśmy silniejsi.

Nominacja Pana Premiera Morawieckiego to dowód zaufania i szczególne wyróżnienie, zaś służba Najjaśniejszej Rzeczypospolitej jest dla nas wszystkich najwyższym zaszczytem – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Ryszard Pagacz został powołany na stanowisko II wicewojewody małopolskiego 18 grudnia 2020 r.

– Dziękuję za powierzenie mi funkcji I wicewojewody małopolskiego. Jak podkreślałem, obejmując w grudniu 2020 roku stanowisko II wicewojewody, subregion tarnowski jest mi szczególnie bliski, ale zawsze starałem się być ambasadorem wszystkich Małopolan.

Wiele wyzwań za nami, nie było łatwo. Spotykały nas sytuacje, z którymi nikt wcześniej się nie mierzył. Dawaliśmy sobie z nimi radę dzięki dobrej współpracy, w tym na linii administracja rządowa i samorządowa. Liczę na tę współpracę dalej. Ona jest osią naszych działań.

Gratuluję Panu Mateuszowi Małodzińskiemu dołączenia do naszej drużyny i życzę powodzenia – przekazuje I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

foto: MUW

IB / MUW

Podobne artykuły

Back to top button