ADV
Powiat BocheńskiWiadomości

Samorządowcy rozmawiali na temat nowego naboru wniosków w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład”

Z inicjatywy Starosty Bocheńskiego Adama Korty odbyła się konferencja poświęcona zagadnieniom związanym z ubieganiem się przez samorządy o środki w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”. Ze względu na sytuacje pandemiczną zdecydowano, iż spotkanie odbędzie się w formie on-line.

W debacie wzięli udział: Poseł na Sejm RP Józefa Szczurek-Żelazko, Grzegorz Kwiatkowski Dyrektor ds. rozwoju relacji społecznych w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz samorządowcy z powiatu bocheńskiego na czele z wicestarostą Ryszardem Drożdżakiem i sąsiedniego powiatu brzeskiego – starostowie, burmistrzowie, wójtowie oraz pracownicy JST.

Do 15 lutego trwa nabór wniosków o dofinansowanie z wspomnianego programu. To już trzecia edycja, w której o bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji mogą ubiegać się gminy, powiaty, związki międzygminne i związki powiatowo-gminne, na obszarze których funkcjonowały zlikwidowane państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej tzw. PGR-y.

Wartość dofinansowania, o które można wnioskować w tej edycji wynosi maksymalnie do 98 proc. wartości inwestycji (wymagany wkład własny gminy popegeerowskiej to 2 proc.). Samorządy będą mogły złożyć maksymalnie 2 wnioski. Wartość łączna obu wniosków w przypadku gmin nie może przekroczyć 7 milionów złotych, a w przypadku powiatów  i pozostałych beneficjentów 10 milionów złotych.

IB

blank

Podobne artykuły

Back to top button