ADV
Kultura

Sieć na kulturę – nowe laptopy w Gminnym Ośrodku Kultury w Borzęcinie

Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie zakończył udział w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie tarnowskim”. Zadanie realizowała Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju a współfinansowane było ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Dzięki przedsięwzięciu GOK w Borzęcinie otrzymał 6 laptopów, które wspomogą działalność instytucji.

Celami projektu były m.in. podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych i samorządowych instytucji kultury poprzez organizację szkoleń i dostęp do materiałów edukacyjnych, a także rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10–18 lat poprzez prowadzenie atrakcyjnych zajęć oraz wyposażenie placówek w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów.

– Do realizacji zadania przystąpiliśmy w 2020 roku, ale z powodu pandemii, termin realizacji zadania został wydłużony. Projekt był otwarty i zajęciach przeprowadzonych zdalnie za pośrednictwem platformy/aplikacji Microsoft Teams mógł wziąć udział każdy chętny.

Ostatecznie uczestniczyli w nim: instruktor świetlicy GOK Borzęcin oraz grupa dzieci i młodzieży (12-16 lat), z kilku miejscowości gminy: Borzęcina Górnego, Borzęcina Dolnego, Jagniówki i Przyborowa. Jestem pewny, że warsztaty wzbogaciły i poszerzyły wiedzę młodzieży z zakresu projektowania graficznego z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych oraz bezpieczeństwa w korzystaniu z rozległych zasobów internetu z poszanowaniem prawa autorskiego.

Osobom reprezentującym Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju oraz trenerce prowadzącej zajęcia dziękujemy za współpracę i już składamy swój akces do kolejnych edycji programu – mówi Piotr Kania z GOK Borzęcin.

(h)

blank

Podobne artykuły

Back to top button