ADV
Wiadomości
Trending

Sołtys wsi Maszkienice wyróżniony

Już po raz 22. rozstrzygnięto konkurs na „Najlepszego Sołtysa Województwa Małopolskiego”.

O zwycięstwie w tej edycji konkursu decydowała ocena pracy sołtysa za 2022 rok. Pod uwagę brane były inwestycje zrealizowane w sołectwie z inicjatywy sołtysa, współpraca z mieszkańcami i samorządem gminnym, innowacyjne formy działalności oraz inicjatywy lokalne podjęte i realizowane przez sołtysa, w tym przedsięwzięcia kulturalne, promocyjne, ekologiczne i bezpieczeństwa.

W tym roku reprezentant gminy Dębno Pan Karol Piwowarski został wyróżniony w konkursie. Sołtys Maszkienic jest przykładem sołtysa, który angażuje się w powierzone mu obowiązki, a sprawy mieszkańców nie są mu obojętne. Niejednokrotnie reprezentował mieszkańców, dbał o ich interesy, a także wysłuchiwał ich problemów oraz dążył do rozwoju lokalnej społeczności. W celu podniesienia komfortu życia mieszkańców zajmował się nie tylko nadzorowaniem pracy, ale jeśli była taka potrzeba sam wykonywał prace fizyczne w swojej miejscowości przy licznych inwestycjach. Nieoceniona była także pomoc przy organizacji wielu imprez na terenie sołectwa. Od wielu lat pełni podwójną funkcję w sołectwie, bowiem jest nie tylko sołtysem, ale także Radnym Gminy Dębno. To dowód zaufania jakim darzą go mieszkańcy.

Gratuluję Panu Karolowi Piwowarskiemu otrzymania wyróżnienia w konkursie, który jest formą uznania pracy sołtysa oraz okazją do rozpowszechnienia dobrych praktyk na rzecz lokalnej społeczności. Dziękuję za zaangażowanie i pracę Panu Karolowi, a także wszystkim sołtysom za codzienny trud w poszczególnych miejscowościach. To praca niejednokrotnie trudna i wymagająca poświęcenia od każdego sołtysa – mówi Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski.

Wydarzenie jest organizowane przez Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów i Województwo Małopolskie. [ays_survey id=”4″]

Gmina Dębno

Podobne artykuły

Back to top button