ADV
Powiat BocheńskiWiadomości

Starosta Korta wręczył awanse zawodowe nauczycielom

Trzech nauczycieli kontraktowych ze szkół prowadzonych przez powiat bocheński uzyskało awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Krystyna Wnęk – nauczyciel zajęć rewalidacyjno – wychowawczych oraz funkcjonowania osobistego i społecznego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. ks. Jana Twardowskiego w Bochni, Kinga Fasuga – nauczyciel przedmiotów gastronomicznych zawodowych w branży gastronomicznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Łapanowie oraz Ewa Drabina – nauczyciel matematyki w Zespole Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni, odebrały z rąk Adama Korty Starosty Bocheńskiego akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, formalnie potwierdzającego podniesienie kwalifikacji zawodowych.

Przed odebraniem aktów mianowania, awansowani nauczyciele złożyli uroczyste ślubowanie według następującej roty: „Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela, wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”.

Gratuluję Państwu świetnego przygotowania do egzaminu oraz awansu zawodowego, życząc z tego miejsca przede wszystkim wielkiej satysfakcji z pełnionych obowiązków. Dziękuję Państwu za dotychczasowe zaangażowanie – mówił Adam Korta, Starosta Bocheński.

Awansowanym nauczycielom życzymy dalszych sukcesów i satysfakcji ze swojej codziennej pracy.

IB

blank

Podobne artykuły

Back to top button