ADV
Wiadomości

Światło Betlejemskie na spotkaniu opłatkowym w Szpitalu w Brzesku

W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów i harcerzy w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat. W tym roku poniesienie tego światła było wyjątkowo trudne ze względu na sytuacje na Bliskim Wschodzie.

Galeria zdjęć <==

Serdecznie dziękujemy brzeskim harcerkom i i harcerzom z Hufca ZHP Brzesko im. Mikołaja Kopernika, którzy przynieśli Światło Betlejemskie do naszego szpitala. Jest nam niezmiernie miło, że Harcerze co rok pamiętają o naszym Szpitalu i jego Pracownikach i życzymy dalszej wytrwałości w niesieniu dobra, miłości i pokoju w tym pięknym Bożonarodzeniowym czasie!

Przyniesione przez harcerzy Światło Betlejemskie rozświetliło świecę wigilijną na spotkaniu opłatkowym jakie odbyło się w szpitalu w czwartek 21 grudnia 2023 r.

W spotkaniu przygotowanym przez Dyrekcję udział wziął Starosta Brzeski Andrzej Potępa, który złożył na ręce Dyrekcji życzenia dla wszystkich pracowników szpitala. W krótkim spotkaniu uczestniczyli ordynatorzy i pielęgniarki oddziałowe, kierownicy i przedstawiciele załogi szpitala.

Dyrektor Alicja Syty oraz Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa lekarz Norbert Kopeć podziękowali wszystkim za pracę i zaangażowanie w mijającym roku, pełnym remontów i inwestycji prowadzonych w szpitalu, składając jednocześnie serdeczne bożonarodzeniowe życzenia:

Wszystkim Naszym Pracownikom, Współpracownikom oraz Pacjentom składamy jeszcze raz serdeczne życzenia bożonarodzeniowe spokojnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia, spędzonych w gronie najbliższych, w atmosferze radość, pokoju i wzajemnej życzliwości.

SPZOZ Brzesko

Podobne artykuły

Back to top button