ADV
blank
Wiadomości

„Szkolne dni kariery” z brzeskimi policjantami

29 listopada 2023 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika odbyły się „Szkolne Dni Kariery”. Wśród wielu stoisk uczelni wyższych z Małopolski nie zabrakło także stanowiska przygotowanego przez brzeską Policję. Odwiedzający mogli poznać szczegółowe kryteria naboru do Policji. Stoisko cieszyło się ogromnym zainteresowaniem młodych ludzi, którzy wyrażali zainteresowanie służbą w Policji i dopytywali o szczegóły przyjęć. Mundurowi odpowiadali na szereg różnego rodzaju pytań oraz rozdawali ulotki z informacjami dla kandydatów do służby.

Galeria zdjęć<==

Każdego roku, kilkaset osób ma szansę na rozpoczęcie służby w małopolskim garnizonie Policji. Prestiż wykonywania zawodu zaufania społecznego, przejrzysta ścieżka kariery, możliwość ciągłego rozwoju osobistego, stabilne zatrudnienie w instytucji państwowej, to tylko niektóre plusy służby w Policji.

To wymarzona praca dla Ciebie, jeśli chcesz w życiu pomagać innym ludziom, dbając o ich bezpieczeństwo i porządek publiczny, masz predyspozycje fizyczne i psychiczne do pełnienia służby w formacji uzbrojonej, jesteś zdyscyplinowany i potrafisz dochować tajemnicy. Służba w Policji daje szansę na rozwój zarówno osobisty jak i zawodowy. Duży wachlarz specjalistycznych szkoleń, służy pogłębianiu wiedzy, a także daje możliwość zdobycia nowych umiejętności i doświadczeń.

Zapewniamy:

  • stabilną i długoletnią pracę;
  • możliwość awansu w stopniu lub stanowisku;
  • możliwość podwyższenia kwalifikacji zawodowych, możliwość rozwoju zawodowego, w tym uzyskania dodatkowych uprawnień;
  • możliwość skorzystania z bogatej oferty szkoleniowej, w tym zdobycia wyższego wykształcenia I i II stopnia;
  • uzyskanie uprawnień emerytalnych po odbyciu już 25 lat służby;
  • korzystne warunki socjalne, w tym: nagrodę roczną tzw. trzynastą pensję, nagrody jubileuszowe, coroczne dodatkowe środki finansowe na uzupełnienie umundurowania służbowego – tzw. mundurówkę, coroczne dofinansowanie wypoczynku policjanta, uzależnione od liczby członków rodziny, zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby dla pełniących służbę w innej miejscowości, niż miejsce zamieszkania, zasiłek na zagospodarowanie przysługujący w związku z mianowaniem na policjanta w służbie stałej, w wysokości jednomiesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym należnymi w dniu mianowania.
  • coroczny płatny urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni roboczych, a także urlopy dodatkowe np. 5, 9 i 13 dni;

Małopolska Policja cały czas rekrutuje i zaprasza w swoje szeregi:

https://malopolska.policja.gov.pl/krk/wolnytekst/21443,Rekrutacja-do-sluzby-w-Policji.html

KPP Brzesku

blank

Podobne artykuły

Back to top button