ADV
Religia
Trending

Tarnowski biskup pomocniczy Artur Ważny został biskupem diecezji sosnowieckiej

Nominacja papieża Franciszka została ogłoszona dzisiaj w tarnowskim seminarium.

Papież Franciszek mianował biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej Artura Ważnego biskupem diecezji sosnowieckiej. Papieska nominacja została ogłoszona we wtorek 23 kwietnia 2024 r. w tarnowskim seminarium.

Galeria zdjęć / Tarnowski Gość Niedzielny <==

– Idę służyć. Tak mówi dzisiaj Ewangelia, żebyśmy szli służyć, tam, gdzie jest Jezus i tam, gdzie są ci, którzy szukają Go cały czas. I to posłanie z Ewangelii dzisiejszej jest dla mnie ważne i umacniające. Bez tego posłania po ludzku nie byłoby prosto, a kiedy tak na to patrzę, że to jest zaproszenie Jezusa, żeby za Nim kroczyć, wędrować, iść, to jest to wielka radość, nadzieja i umocnienie, że nie trzeba niczego się obawiać – mówi biskup Artur Ważny.

W diecezji sosnowieckiej są już księża pochodzący z diecezji tarnowskiej.

– Tak. Słyszałem o tym, nawet znam jednego, który był na moim roczniku przez jakiś czas w seminarium, więc myślę, że będą mnie uczyli nowego języka tamtego świata, bo on jest pewno inny, ale piękny jak każdy. To, co tutaj zdobyłem w tarnowskiej diecezji, chciałbym, żeby było zasiewem czegoś nowego w nowej diecezji, ale będę też korzystał z tego, co tam jest – dodaje.

Biskup Artur Ważny – biogram

Biskup Artur Ważny urodził się 12 października 1966 roku w Rzeszowie jako syn Stanisława i Alicji z domu Filipek. Pochodzi z Ropczyc (obecnie diecezja rzeszowska). Tam też złożył egzamin dojrzałości w 1985 roku. W tym samym roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Józefa Życińskiego 25 maja 1991 roku w Tarnowie.

Jako wikariusz posługiwał w parafii pw. Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej (1991-1995) oraz NMP Królowej Polski w Tarnowie-Mościcach (1995-1999). W ramach swojej formacji ukończył studia specjalistyczne z teologii pastoralnej na Uniwersytecie Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W latach 1998-2007 był dyrektorem Wydziału Duszpasterstwa Młodzieży Kurii Diecezjalnej w Tarnowie oraz założycielem i duszpasterzem akademickim DA „Tratwa” w Tarnowie. Następnie pełnił urząd proboszcza parafii pod wezwaniem NMP Królowej Polski w Tarnowie-Mościcach (2007-2014). W latach 2014-2019 był dyrektorem Wydziału do spraw Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, zaś od 2019 roku sprawuje obowiązki ojca duchownego kapłanów diecezji tarnowskiej i dyrektora Unii Apostolskiej Księży Diecezji Tarnowskiej. Od 2010 roku pełni posługę diecezjalnego egzorcysty.

Przez kilka kadencji wchodził w skład Rady Kapłańskiej Diecezji Tarnowskiej, Rady Duszpasterskiej Diecezji Tarnowskiej, Diecezjalnej Komisji Kaznodziejskiej oraz Rady Administracyjnej Fundacji im. Arcybiskupa Jerzego Ablewicza. Był członkiem Komisji Przygotowawczej V Synodu Diecezji Tarnowskiej, a obecnie angażuje się w prace synodu jako członek Komisji do spraw Ewangelizacji. Przez kilka lat sprawował także posługę kapelana samorządowców miasta Tarnowa.

Jako duszpasterz młodzieży i akademicki dostrzegał konieczność głoszenia Ewangelii za pomocą nowych środków wyrazu, dlatego był członkiem zespołu redakcyjnego pisma „Winda” – tarnowskiego dodatku do tygodnika „Droga” – oraz współprowadził audycje dla młodzieży „Na strychu” w diecezjalnym radiu RDN. Przez wiele lat był także głównym organizatorem tygodniowego Festiwalu Filmowego „Vitae Valor” oraz Przeglądu Filmów Norweskich.

W swojej posłudze duszpasterskiej wciąż współpracował z różnego rodzaju ruchami i stowarzyszeniami, podkreślając, że tylko głęboka jedność w myśleniu oraz działaniu między kapłanami i wiernymi świeckimi może przynieść trwałe owoce w ewangelizacji. Powołał do istnienia i przez wiele lat prowadził Szkołę Nowej Ewangelizacji św. Józefa w ramach SESA Polska. Był również m.in. diecezjalnym koordynatorem ruchu Odnowy w Duchu Świętym oraz kursów ALPHA. Zainicjował w diecezji tarnowskiej ruch Mężczyzn św. Józefa. Współtworzył Stowarzyszenie „Kanon”, Stowarzyszenie „Abraham i Sara”, Fundację „Alegoria” oraz Fundację „OPES139”, pomagającej rodzicom po stracie dziecka.

W swojej posłudze wiele czasu poświęcał małżeństwom i rodzinom. Od kilkunastu lat jest mocno zaangażowany w ruch Domowego Kościoła oraz Spotkań Małżeńskich. Jest też współzałożycielem i pierwszym duszpasterzem wspólnoty małżeństw niepłodnych w Krakowie, a także Komitetu Budowy Miejsca Pamięci Dzieci Utraconych w Tarnowie, przekształconego następnie w fundację.

Nie bał się także wychodzić na „peryferie” szukając tych, którzy coraz bardziej tracą więź z Chrystusem i Jego Kościołem. Dlatego przez kilkanaście lat uczestniczył w Ogólnopolskiej Inicjatywie Ewangelizacyjnej „Przystanek Jezus”, mającej na celu ewangelizację uczestników „Przystanku Woodstock”. Zorganizował i prowadził duszpasterstwo związków niesakramentalnych w diecezji tarnowskiej. Współorganizował również rekolekcje „Winnica Racheli” dla osób potrzebujących duchowego uzdrowienia po grzechu aborcji. Jedną z jego ostatnich inicjatyw było powołanie do istnienia Fundacji oraz Ośrodka Dialogu, Formacji i Misji „Alegoria” w Tarnowie.

W dowód uznania za jego kapłańską posługę Biskup Tarnowski 25 grudnia 2017 roku obdarzył go godnością kanonika prałata i kustosza kapituły kolegiackiej w Mielcu.

Na biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej mianował go papież Franciszek. Konsekracja odbyła się w kościele parafialnym w Tarnowie-Mościcach 30 stycznia 2021 roku. Jako swoje zawołanie biskupie wybrał słowa „Patris corde” (Ojcowskim sercem – przyp. aut.), który nawiązuje do postaci św. Józefa i listu papieża Franciszka pod tym samym tytułem.

W diecezji tarnowskiej pełnił m.in. funkcję wikariusza generalnego, w KEP szefa Komisji ds. Nowej Ewangelizacji.

KS. ZBIGNIEW WIELGOSZ /FOTO GOŚĆ

Podobne artykuły

Back to top button