ADV
Religia
Trending

Ks. Artur Mularz z Łęk powołany do Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy Konferencji Episkopatu Polski

W poniedziałek 14 marca 2022 r., biskupi dokonali wyborów do gremiów Episkopatu oraz do instytucji kościelnych podległych Konferencji Episkopatu Polski. Powołano m.in. nowy skład Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji KEP.

W jej skład został powołany m.in. pochodzący z Łęk ks. Artur Mularz – dyrektor Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji, asystent diecezjalnej Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Józefa w Tarnowie,.

Ksiądz Artur Mularz pochodzi z Łęk – Gmina Borzęcin, Parafia Szczepanów. Świecenia kapłańskie przyjął w 2007 roku. Od czerwca 2019 r. pełni funkcję dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Młodzieży w tarnowskiej kurii diecezjalnej. Wydział ten realizuje szereg inicjatyw ewangelizacyjnych skierowanych do młodzieży szkolnej i akademickiej. Z kolei Wydział ds. Nowej Ewangelizacji zajmuje się m.in wykorzystywania nowoczesnych form przekazu, jako narzędzi nowej ewangelizacji oraz organizacją warsztatów, koncertów, kongresów, ewangelizacją parafii, miast i wsi, a także niestandardowymi działaniami w mediach społecznościowych. Nowa ewangelizacja to nowy zapał, nowe metody i nowa ekspresja.

Pracami Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji KEP kieruje bp Artur Ważny – tarnowski biskup pomocniczy, który na przewodniczącego Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji został wybrany 18 listopada podczas 390. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski.

Zespół do spraw Nowej Ewangelizacji powstał decyzją Konferencji Episkopatu Polski podjętą na 356. Zebraniu Plenarnym w dniach 14-16 października 2011 r.

Działalność Zespołu prowadzona jest przy współpracy z Komisją Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa.

Pośród specyficznych zadań Zespołu należy wymienić: pogłębianie teologicznego i duszpasterskiego znaczenia nowej ewangelizacji; promowanie i popieranie studium, szerzenia i wprowadzania w życie papieskiego Magisterium odnoszącego się do tej tematyki; upowszechnianie i wspieranie inicjatyw związanych z nową ewangelizacją; studiowanie i wspieranie wykorzystywania nowoczesnych form przekazu, jako narzędzi nowej ewangelizacji.

foto:

nowaewangelizacja.org / IB

Back to top button