ADV
Wiadomości

Tarnowskie propozycje do strategii Małopolski

W Starostwie Powiatowym w Tarnowie odbyło się spotkanie w sprawie Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2020-2030. Przedstawiono podczas niego postulaty dla wschodniej części Małopolski ze szczególnym uwzględnieniem subregionu tarnowskiego.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. Edward Czesak z zarządu województwa małopolskiego, radny województwa Wojciech Skruch, poseł Anna Pieczarka oraz starosta tarnowski Roman Łucarz i wicestarosta Jacek Hudyma. Obecni byli też burmistrz Zakliczyna Dawid Chrobak, który jest członkiem Komitetu Sterującego ds. Rozstrzygnięć Strategicznych działającego w ramach Zespołu ds. Strategii „Małopolska 2030” oraz przedstawiciele Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowie – członek zarządu Marek Rzepka i pełnomocnik ds. polityki regionalnej Ryszard Nejman.

Analizując realizację poprzedniej strategii województwa reprezentanci tarnowskiego samorządu gospodarczego podkreślali, że powiększył się dystans między Krakowem a pozostałymi częściami województwa. Dlatego za zasadne uznają, aby w nowej strategii podnieść rangę Tarnowa i Nowego Sącza, które powinny być drugimi biegunami wzrostu. Zaproponowali wpisanie szeregu rozwiązań komunikacyjnych (m.in. budowę drogi ekspresowej S73 Tarnów – Kielce ze wschodnią obwodnicą Tarnowa), a także innych przedsięwzięć takich jak np. utworzenie w Tarnowie szpitala klinicznego, przekształcenie PWSZ w uczelnię o profilu akademickim czy budowę lotniska typu GA dla potrzeb biznesowych.

Za niezwykle ważne dla rozwoju tarnowskiego uznano powstanie trzeciego zjazdu z autostrady A4 w Tarnowie.

– Budowa takiego zjazdu w Klikowej byłaby stosunkowo tania i w naturalny sposób przyczyniłaby się do rozwoju przedsiębiorczości na opustoszałych w wielu przypadkach polach klikowskich, gdzie mogłoby być lokowane na przykład centra logistyczne. Zyskalibyśmy bezpośrednie połączenie autostrady z centrum miasta, ale także z obszarami gospodarczymi w gminie Żabno, w tym dynamicznie rozwijającą się strefą w Niedomicach – przekonywał starosta Roman Łucarz.

Edward Czesak z zarządu województwa zapewniał, ze wiele zgłoszonych pomysłów bardzo mu się podoba, w tym odnośnie budowy zjazdu z autostrady w Klikowej.

Będziemy w kontakcie. Jestem do Państwa dyspozycji. Jeśli ktoś ma nawet pojedyncze uwagi to strategii to chętniej się spotkam i ich wysłucham. W każdy piątek jestem w tarnowskiej agendzie zamiejscowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i można się umówić na rozmowę – powiedział Edward Czesak.

malopolska.pl

Podobne artykuły

Back to top button