ADV
Powiat TarnowskiWiadomości

Technologia chemiczna – nowe studia magisterskie w PWSZ w Tarnowie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie uruchomiła właśnie nowe studia magisterskie na kierunku Technologia chemiczna. To oferta adresowana dla osób posiadających tytuł zawodowy inżyniera lub licencjata uzyskany w ramach studiów I stopnia na kierunkach takich jak Chemia, Inżyniera materiałowa lub pokrewnych. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy magistra inżyniera, co oznacza, że kończący kierunek Chemia z tytułem licencjata, dostaną szansę zdobycia aż dwóch tytułów – inżyniera i magistra. Technologia chemiczna jest już dziewiątym kierunkiem, na którym można zdobyć tytuł magistra w PWSZ w Tarnowie, a trzecim uruchomionym w tym roku. Rekrutacja dodatkowa na ten i pozostałe kierunki rozpocznie się w poniedziałek, 21 września i potrwa do 2 października.

Studia na kierunku Technologia chemiczna trwają 3 lub 4 semestry – w zależności od ukończonych studiów I stopnia. Dla studentów posiadających tytuł zawodowy licencjata, rozpoczynają się w październiku i trwają 4 semestry. Dla posiadających tytuł inżyniera, studia rozpoczynają się w lutym i trwają 3 semestry.

– Program studiów na kierunku Technologia chemiczna skonstruowany jest w oparciu o nowoczesne formy kształcenia łączące multimedialne wykłady teoretyczne z praktycznym zdobywaniem wiedzy w ramach zajęć laboratoryjnych, podczas których studenci mogą rozwijać umiejętności eksperymentatorskie, realizować własne pomysły i projekty – mówi dr hab. inż. Łukasz Jęczmionek, prof. Uczelni, Dziekan Wydziału Politechnicznego.

– Studenci uczestniczą również w zajęciach rozwijających zdolności pozwalające na założenie własnej firmy, przedsięwzięcia biznesowego. Doskonalą posługiwanie się językami obcymi w ramach lektoratów, w tym słownictwo specjalistyczne, poznają uwarunkowania prawne dotyczące opracowania i wdrażania nowych technologii, a także posługiwanie się nowoczesnymi technikami informatycznymi, dzięki czemu mogą sprostać wyzwaniom współczesnej Europy i świata, który ulega coraz szybszym przeobrażeniom – wyjaśnia dr Paulina Bednarz, Prodziekan WP.

– Jeśli dodamy do tego uruchomione niedawno studia niestacjonarne na kierunku Chemia (specjalność Chemia stosowana – red.) nasza oferta dydaktyczna staje się coraz bardziej atrakcyjna także dla osób już zatrudnionych, które chciałyby uzupełnić wykształcenie łącząc naukę z pracą – dodaje dr Krzysztof Kleszcz, Dziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego.

– Słowa uznania należą się pracownikom z Wydziału Politechnicznego oraz Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, którzy ciężko pracowali, by Technologia chemiczna ruszyła już w tym roku. Ich wysiłek i międzywydziałowa współpraca opłaciły się i dzięki temu na niemal połowie oferowanych przez nas kierunków można uzyskać tytuł magistra – dodaje Rektor PWSZ, dr hab. Małgorzata Kołpa, prof. Uczelni.

Program studiów na kierunku Technologia chemiczna umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych w ramach bardzo wielu dziedzin, w zależności od indywidualnych zainteresowań i potrzeb. Studenci samodzielnie dokonują wyboru własnej ścieżki kształcenia w oparciu o moduły obieralne obejmujące m.in. następujące specjalności:

 • Analiza klasyczna,
 • Analiza instrumentalna,
 • Technologia produktów leczniczych,
 • Technologia produktów kosmetycznych,
 • Przetwórstwo polimerów,
 • Technologia odnawialnych źródeł energii i gospodarka odpadami,
 • Chemia spożywcza,
 • Biomateriały i bioinżynieria,
 • Procesy korozji i degradacji materiałów
 • Technologia zaawansowanych materiałów konstrukcyjnych,
 • Metody obliczeniowe i symulacyjne w praktyce inżynierskiej,
 • Technologia materiałów organicznych

Podczas studiów studenci odbywają praktykę zawodową w zakładzie przemysłowym, laboratorium chemicznym albo w jednostce naukowo-badawczej, podczas której mogą zweryfikować nabytą wiedzę oraz umiejętności praktyczne. Studia kończą się obroną pracy magisterskiej.

Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji na ten oraz inne kierunki z oferty dydaktycznej PWSZ dostępne są na stronie dla kandydatów – kandydat.pwsztar.edu.pl. Informacji udzielają także pracownicy Biura Promocji pod nr tel. 14 631 66 66, mejlowo – rekrutacja@pwsztar.edu.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych.

PWSZ

Podobne artykuły

Back to top button