ADV
Wiadomości

Stypendia Starosty dla najzdolniejszych

Podczas XVII sesji Rady Powiatu Brzeskiego Starosta Brzeski uroczyście wręczył stypendia najzdolniejszym uczniom szkół ponadpodstawowych Powiatu Brzeskiego w roku szkolnym 2019/2020.

Tegoroczni najzdolniejsi stypendyści szkół ponadpodstawowych Powiatu Brzeskiego:

  1. Kacper Gregorowicz – uczeń Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Brzesku – Laureat XII edycji ogólnopolskiego konkursu „Zobaczyć matematykę” organizowanego przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, edycja 2019/2020 – nagroda III stopnia.
  2. Jonathan Szymocha – uczeń Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Brzesku – Laureat w wojewódzkim konkursie lingwistycznym „Duet” z języka angielskiego z językiem francuskim, organizowanym przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Sączu.
  3. Kacper Mϋller – uczeń Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych im. Bohaterów Westerplatte w Brzesku – Finalista w Konkursie Matematyka w Technice dla Technika.
  4. Mikołaj Grzybek – uczeń Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych im. Bohaterów Westerplatte w Brzesku – Finalista XLIII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej w grupie mechatronicznej.
  5. Anna Pudełko – uczennica Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych im. Bohaterów Westerplatte w Brzesku – Finalistka XXXIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.
  6. Katarzyna Kuśnierz – uczennica Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych im. Bohaterów Westerplatte w Brzesku – Finalistka XLII Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej.

Stypendium Starosty Brzeskiego przyznawane jest corocznie dla najzdolniejszych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Brzeski. Stypendium Starosty Brzeskiego może otrzymać uczeń, który w danym roku szkolnym jest laureatem lub finalistą międzynarodowej, krajowej olimpiady przedmiotowej, ogólnopolskiego konkursu wiedzy lub jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej lub konkursu wiedzy na szczeblu wojewódzkim. Stypendium przyznawane jest za najwyższe osiągnięcie w danej edycji konkursowej.

Stypendia Starosty Brzeskiego przyznawane są na podstawie uchwały Nr VII / 64 / 2011 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendium Starosty Brzeskiego dla najzdolniejszych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Brzeski (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 r. Nr 328, poz. 2709).

IB

Podobne artykuły

Back to top button