ADV
FelietonyPowiat TarnowskiWiadomości
Trending

To był pracowity rok dla wojnickiego samorządu

W minionym roku w gminie Wojnicz wykonano wiele ważnych inwestycji, m.in. zakończono termomodernizację trzech budynków oraz remont dwóch odcinków ulic w centrum Wojnicza, wyremontowano stołówkę szkolną oraz wybudowano skatepark. W gminie rozpoczęły się również kolejne duże inwestycje, na które mieszkańcy czekali od lat.

– To był trudny rok dla wszystkich. Niepewność związana z rosnącą inflacją, a także z wybuchem wojny za naszą wschodnią granicą, nie ułatwiała pracy żadnej jednostce samorządu terytorialnego. Jednak pomimo ograniczeń i wszystkich zawirowań mogę śmiało powiedzieć, że był to bardzo dobry rok dla naszej społeczności. – mówi burmistrz Wojnicza, Tadeusz Bąk. – Nie baliśmy się wyzwań i postawiliśmy na rozwój mimo niepewnych czasów. Zrealizowaliśmy wiele ważnych dla gminy inwestycji o łącznej wartości ponad 24 mln zł. W ciągu roku udało się pozyskać dla gminy dodatkowo prawie 16 mln zł środków zewnętrznych na różnego rodzaju zadania, z których część udało się już zakończyć. – dodaje

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW I STOŁÓWKA SZKOLNA

W ubiegłym roku jedną z priorytetowych wojnickich inwestycji było zakończenie termomodernizacji trzech obiektów użyteczności publicznej – budynku Szkoły Podstawowej w Wojniczu, budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wielkiej Wsi oraz Wiejskiego Dom Kultury w Wielkiej Wsi. Wartość zrealizowanego zadania to blisko 8 mln zł, z czego ponad 4 mln stanowi dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Rozpoczęto również termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej w Grabnie oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olszynach. Obecnie dobiega końca pierwszy etapy tej inwestycji, który dotyczył m. in. robót związanych z instalacją gazową oraz modernizacją kotłowni w budynkach. W kolejnych dwóch etapach wykonane zostaną m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych budynków oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Inwestycja realizowana jest za kwotę ponad 5,8 mln zł, z czego 5 mln stanowi dofinansowanie z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Oprócz inwestycji zapewniających energooszczędność budynków w gminie stawia się również na modernizację i dostosowanie pomieszczeń budynków do potrzeb ich użytkowników.

W nowym roku szkolnym oddano do użytku nową stołówkę, która powstała w szkole podstawowej w Wojniczu. W szkole, w pomieszczeniach jadalni i kuchni został przeprowadzony remont związany z wymianą podłogi, malowaniem ścian. Wymienione zostały również stoły, krzesła i zastawy stołowe oraz wyposażenie kuchni. Na tę inwestycję samorząd uzyskał dofinansowanie z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. Całość remontu wyniosła ponad 1,2 mln zł, z czego ponad 670 tys. zł to dofinansowanie, a resztę gmina Wojnicz sfinansowała z własnego budżetu.

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ I KANALIZACYJNEJ

W ubiegły roku gmina położyła duży nacisk na rozwój infrastruktury drogowej. Ilość zrealizowanych prac jest imponująca. W ciągu roku ostatecznie udało się zakończyć się remont dwóch odcinków dróg łącznej długości ok. 2 km w ciągu ulic Krakowska – Tarnowska oraz Warszawska – Jagiellońska – Konopnickiej, które znajdują się w Wojniczu. Wyremontowana została nawierzchnia asfaltowa oraz uruchomiono nową sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic Krakowska – Tarnowska i Warszawska – Jagiellońska w Wojniczu. Inwestycja była możliwa dzięki otrzymanemu dofinansowaniu w wysokości blisko 2 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całość realizowanego zadania wyniosła ponad 3,5 mln zł.

W czerwcu podpisana została umowa dotycząca remontu nawierzchni asfaltowych oraz poboczy na drogach gminnych gminy Wojnicz. W ramach zadania wyremontowanych zostało łącznie 14 odcinków dróg. Dodatkowo w ramach zadania modernizację przeszła droga dojazdowa do pól „Olszyny Południowa”, która otrzymała dofinansowanie ze środków województwa małopolskiego w kwocie 250 tys. zł. Całkowita kwota podpisanej umowy wyniosła blisko 2,1 mln zł.

Kolejne 11 odcinków dróg gminnych oddanych do remontu zostało we wrześniu w ramach umowy dotyczącej zadania pn. „Modernizacja dróg w gminie Wojnicz”, która podpisana została na kwotę w wysokości blisko 1,9 mln zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, które w 95% pokryło wartość całości inwestycji.

Zakończone zostały również prace przy nowej drodze wraz z przepustem na cieku wodnym w miejscowości Grabno.

– Ludzie czekali bardzo długo, przymierzaliśmy się w pierwszej kolejności, żeby nową drogę poprowadzić przez rzekę, jak się okazało, że jest to niemożliwe, prosiliśmy właściciela ziemi, aby odkupić od niego kawałek działki. Zastanawiał się dość długo, ale jak mówił dla dobra wspólnego i dla tych mieszkańców ostatecznie odsprzedał. Bardzo długo czekaliśmy na zgodę Wód Polskich, dlatego inwestycja się przeciągała. Mamy to! Cieszę się, że udało mi się w tej kadencji zrealizować, to co tym ludziom obiecałem. – mówi Tadeusz Bąk – Burmistrz Wojnicza.

Nowa droga została poprowadzona nowym szlakiem, jest to odcinek o długości około 80 metrów, koszt całej inwestycji wraz z wykupem działki, budową mostu i drogi wyniósł blisko 400 tys. zł.

W ubiegłym roku samorząd wojnicki zadbał również o dalszą rozbudowę sieci kanalizacyjnej w gminie, a dokładnie dla części miejscowości Łukanowice, z częścią miejscowości Zakrzów i Wojnicz. Inwestycja o wartości ponad 7,8 mln zł, z czego 6 mln zł stanowi dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, ma być zrealizowana w tym roku. W ramach zadania zaplanowano wykonanie ok. 7 km sieci kanalizacyjnej.

BUDOWA I MODERNIZACJA OBIEKTÓW SPORTOWYCH

W ubiegłym roku wojnicki samorząd sukcesywnie dążył do poprawy stanu infrastruktury sportowej na terenie gminy. Powstał nowy kompleks sportowy w Łukanowicach z boiskiem wielofunkcyjnym oraz boiskiem do piłki nożnej wraz z infrastrukturą techniczną i placem zabaw. Zakończyła się również modernizacja boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Olszynach oraz budowa skateparku w Wojniczu przy ul. Rolniczej. Na ostatnie prostej są też prace związane z modernizacją boiska przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wielkiej Wsi.

– Dzięki tym inwestycjom zwiększyła się dostępność obiektów sportowych dla mieszkańców gminy, co z pewnością przełoży się na zwiększenie ich aktywności fizycznej. Poprawa infrastruktury sportowej to również inwestycja w młode pokolenie, które jest przyszłością gminy. – tłumaczy burmistrz. – Inwestycje realizowane były za łączną kwotę ponad 4,1 mln zł, z czego 1,6 mln zł stanowi dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2021 oraz z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. – dodaje.

Obecnie trwa gruntowny remont stadionu miejskiego w Wojniczu. Kwota inwestycji to ponad 4,8 mln zł, z czego blisko 1,4 mln zł to dofinansowanie z programu „Sportowa Polska – Program Rozwoju Infrastruktury Sportowej 2020” finansowanego z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki. W ramach realizacji inwestycji przebudowany i rozbudowany zostanie budynek klubowy „Olimpii Wojnicz” oraz budynek, w którym znajdują się toalety. Przebudowane zostanie również boisko do piłki nożnej oraz trybuny. Dodatkowo powstanie nowe ogrodzenie stadionu, boisko do piłki siatkowej, skocznia do skoku w dal oraz niezbędna infrastruktura techniczna.

REWITALIZACJA PAŁACU DĄMBSKICH W WOJNICZU

W 2022 roku rozpoczęły się długo wyczekiwane prace przy pałacu Dąmbskich w Wojniczu, które pozwolą uratować zabytkowy budynek przed całkowitą ruiną. Obecnie trwa pierwszy etap prac przy Pałacu Dąmbskich w Wojniczu, w ramach którego wykonane zostaną podbicia i izolacja fundamentów oraz wykonany zostanie nowy dach na pałacu. Zaplanowane zostało również wykonanie elewacji budynku oraz prace budowlane na wszystkich kondygnacjach, które będą połączone z wymianą okien i drzwi.

– Przez ostatnie lata pałac jedynie odstraszał, zamiast być wizytówką naszej gminy. Coś, co wydawało się niemożliwe do osiągnięcia, powoli staje się faktem. To dopiero początek drogi do pełnej rewitalizacji pałacu, ale w końcu udało nam się wykonać pierwszy i przede wszystkim znaczący krok, aby tego dokonać – mówi burmistrz Wojnicza, Tadeusz Bąk – To bardzo potrzebna dla Wojnicza inwestycja. Oczywiście, była opóźniona o parę lat, ale tylko dlatego, że mieliśmy ważniejsze inwestycje do wykonania, m.in. trzeba było zrobić wodociągowanie kilku wsi. W tej chwili jednak stać nas już na to i jesteśmy przygotowani do remontu Pałacu Dąmbskich. – dodaje.

Przypuszczalne koszty modernizacji samego Pałacu Dąmbskich w Wojniczu mogą wynieść nawet 20 mln zł. Prace podzielone zostały na kilka etapów. Te, które właśnie się rozpoczęły pochłoną 4,8 mln zł. 4 miliony gmina pozyskała na ten cel z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, pozostałe 800 tys. zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wkład własny z budżetu gminy Wojnicz. Planowany termin zakończenia prac to połowa października 2023 roku.

IB

Podobne artykuły

Back to top button