ADV
Wiadomości

Trwa realizacja projektu utylizacji wyrobów zawierających azbest

Gmina Borzęcin, wspólnie z 12 jednostkami samorządu z regionu uczestniczy w programie pn. „Kompleksowe unieszkodliwianie wyrobów azbestowych w gminach subregionu tarnowskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, którego Liderem jest Gmina Szczucin. W dniu 4 listopada br. podpisano umowę z wykonawcą – Przedsiębiorstwem Produkcyjno–Budowlano-Handlowym EKO z siedzibą w Mikułowicach na odbiór azbestu w zakresie 2. części zamówienia pod nazwą „Kompleksowe unieszkodliwianie wyrobów azbestowych w Gminie Borzęcin”. Koszt realizacji zadania zamyka się kwotą 136 tysięcy 944 złotych.

– Przedmiotem zamówienia jest demontaż, odbiór, transport i utylizacja 300 ton wyrobów azbestowych, obejmujący 150 gospodarstw, przy czym demontaż dotyczy 10-ciu z nich – mówi Anna Rogóż, kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Mieszkaniowej, Planowania Przestrzennego i Działalności Gospodarczej Urzędu Gminy Borzęcin. – Do projektu zgłosiło się 157 gospodarstw z szacunkową ilością wyrobów azbestowych o masie 322 tony. Jako, że są to ilości wynikające z danych szacunkowych, niewykluczone, że realizacja projektu obejmie wszystkich zainteresowanych.

Na terenie gminy Borzęcin zinwentaryzowano 2322 tony wyrobów zawierających azbest. W poprzednich latach, ze środków własnych oraz dotacji powiatu brzeskiego unieszkodliwiono 490 ton. Po realizacji ww. projektu pozostaną do zutylizowania 1532 tony.

Od początku lat 60. azbest był jednym z najpopularniejszych i najtańszych surowców do wyrobu materiałów budowlanych. W latach 70. i 80. płyty eternitowe cieszyły się, zwłaszcza na wsiach, olbrzymią popularnością. Przede wszystkim ze względu na niską cenę, 1 m2 eternitu był dwa razy tańszy od blachy ocynkowanej, cztery razy od importowanej blachy pokryciowej, a pięć razy od dachówki ceramicznej. W Polsce wyroby azbestowe produkowało dziewięć przedsiębiorstw. Pięć mniejszych zaprzestało wytwarzania szkodliwych materiałów przed wejściem w życie w dniu 19 czerwca 1997 roku ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, a w czterech największych (wytwarzających rocznie ok. 25 mln m2 eternitu) proces modernizacji produkcji trwał dłużej. We wszystkich zakładach azbest, z uwagi na jego szkodliwość dla zdrowia został zastąpiony innymi komponentami, a jego resztki usunięte.

Wartość realizowanego w 2022 roku w gminie Borzęcin projektu zamyka się kwotą 136 944 złotych, z czego wkład własny gminy stanowi kwotę 29 164 złote, w tym dotacja powiatu brzeskiego w wysokości 10 000 złotych.

W programie pn. „Kompleksowe unieszkodliwianie wyrobów azbestowych w gminach subregionu tarnowskiego” uczestniczą gminy: Bolesław, Borzęcin, Ciężkowice, Dębno, Dąbrowa Tarnowska, Lisia Góra, Mędrzechów, Olesno, Radgoszcz, Radłów, Szczucin, Zakliczyn i Żabno.

— [tell]

Podobne artykuły

Back to top button