ADV
blank
Wiadomości
Trending

Trwają prace przy budowie południowo-zachodniej obwodnicy Brzeska / zdjęcia i video

Mija rok od rozpoczęcia budowy tzw. łącznika brzeskiego, tj. zachodniej obwodnicy miasta. Droga będzie też początkiem nowej „sądeczanki”. Ponad 30 proc. prac zostało już wykonanych, a planowany koszt inwestycji to 98 milionów zł. Nie tylko mieszkańcy Powiatu Brzeskiego mają powody do zadowolenia.

Galeria zdjęć z postępu prac <==

Materiały video <==

Postęp prac / raporty tygodniowe <==

Nowa obwodnica rozładuje korki, co pozwoli przyśpieszyć przejazd drogą na Sądecczyznę o kilkadziesiąt minut. Weekendowe i popołudniowe korki na starej obwodnicy brzeska to prawdziwa zmora dla tych którzy chcą przejechać Drogą Krajową nr 75.

Łącznik brzeski to początek Sądeczanki. Będzie pełnić funkcję obwodnicy miasta, na którą mieszkańcy czekają od bardzo dawna. Od roku trwa już budowa. Inwestujemy w każdym regionie kraju, bo wierzymy, że Polska musi rozwijać się równomiernie – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Brzeski łącznik

Nowa droga powstaje między rondem w Jasieniu na DK94 a drogą krajową nr 75 w Okocimiu. Ma niespełna 3 km (dokładnie 2993,4 m). Trasa określana jest mianem łącznika brzeskiego, ponieważ łączy węzeł Brzesko na autostradzie A4 z DK94 i DK75.

Pierwszy odcinek łącznika ma 2,1 km i funkcjonuje od 2016 roku. Biegnie od węzła na A4 i DW768 do ronda na DK94, łącząc nową czwórkę ze starą (przypomnijmy, że DK94 to dawna DK4). Budowany odcinek pozwoli na przejazd z autostrady dalej na południe, w kierunku Sądecczyzny, z ominięciem Brzeska. Odciąży to ruch w mieście na ulicach Kościuszki, księdza Popiełuszki i Mickiewicza. Przejeżdża nimi codziennie nawet 23 tysiące pojazdów. Ta droga jest równocześnie pierwszym powstającym odcinkiem „sądeczanki”, przygotowywanej w nowym przebiegu drogi krajowej nr 75 do Nowego Sącza.

Powstająca trasa będzie drogą główną ruchu przyspieszonego, bez skrzyżowań z drogami lokalnymi. Przecinająca ją ul. Pomianowska w Brzesku będzie biegła 40-metrowym wiaduktem nad obwodnicą. Zbudujemy jednak specjalny zjazd z łącznika do Szpitala Powiatowego, z którego będą korzystać pogotowie ratunkowe, policja i straż pożarna.

Droga będzie miała dwie jezdnie, każda z dwoma pasami ruchu. Na trasie poza wiaduktem nad obwodnicą powstają dwa mosty nad Uszwicą. Te mosty to część ronda, na którym będzie kończyć się nowa trasa. Rondo zostało zaprojektowane w taki sposób, żeby pozwolić w przyszłości na bezkolizyjny wjazd na „sądeczankę”.

Na niespełna 3-kilometrowej trasie budujemy sześć przejść dla małych i średnich zwierząt. Wszystkie zostaną poprowadzone pod obwodnicą. Do każdego z przejść będą prowadzić specjalnie usytuowane płotki i ogrodzenia.

Co zbudowaliśmy?

Pierwsi na teren budowy weszli rok temu geodeci, którzy wytyczyli trasę w terenie. Następnie rozpoczęły się prace związane z wycinką drzew i krzewów oraz rozbiórką budynków.

Droga, mimo że krótka, prowadzi przez teren o znacznych różnicach wysokości terenu. Sięgają one pięćdziesięciu metrów. Dlatego też trasa początkowa od ronda w Jasieniu będzie poprowadzona przede wszystkim w wykopie, a następnie na nasypach wzdłuż brzegów Uszwicy. Jak dotąd wykopaliśmy ok. 100 tysięcy metrów sześciennych gruntu, z czego prawie połowa została już wykorzystana do budowy nasypów.

Kończymy prace związane z przełożeniem rzeki Uszwicy na odcinku ponad 400 metrów. Było to konieczne, gdyż koryto rzeki kolidowało z inwestycją. Wszystkie działania są prowadzone pod ścisłym nadzorem służb ochrony środowiska, w szczególności ichtiologów, tak, aby w jak największym stopniu zminimalizować wpływ tych prac na przyrodę.

Przebudowaliśmy sieć energetyczną średniego napięcia, na ukończeniu są prace związane z przebudową sieci sanitarnej i teletechnicznej. Zaawansowane są również prace związane z siecią wodociągową, gazową i siecią energetyczną niskiego napięcia.

Mosty zostały już przygotowane w ok. 65%. Kończymy prace związane z budową trzech z pięciu przepustów. Cztery z nich będą pełniły funkcje przejść dla zwierząt.

Plany na najbliższe miesiące

Przed nami dalsze prace ziemne, do wykopania pozostało ok. 300 tysięcy metrów sześciennych gruntu oraz skończenie budowy nasypów i wykonanie ostatnich prac związanych z przebudową sieci.

Do zrobienia została większość kanalizacji deszczowej, która będzie odpowiadała za odwodnienie łącznika. Niedługo rozpoczniemy budowę wiaduktu, którym ul. Pomianowska będzie biegła nad obwodnicą. Finalne prace w ramach tej inwestycji to budowa samej konstrukcji drogi i jej nawierzchni.

Planowany termin zakończenia prac to lipiec 2024 r.

Kalendarium

6 stycznia 2010 r. – podpisanie umowy na przygotowanie Studium Korytarzowego

4 maja 2017 r. – podpisanie umowy na przygotowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe

4 lutego 2020 r. – wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

23 listopada 2020 – podpisanie umowy na projekt i budowę łącznika brzeskiego

14 września 2022 r. – wydanie Zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

26 września 2022 r. – rozpoczęcie budowy

RPBDK

Łącznik brzeski powstaje w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r.

Budowę realizuje Eurovia Polska. Nadzór prowadzi konsorcjum firm INKO Consulting i MP Consulting.

GDDKiA w Krakowie

blank

Podobne artykuły

Back to top button