ADV
Powiat BocheńskiWiadomości
Trending

Umowa na budowę chodnika w Cikowicach została podpisana

Wykonawcą inwestycji jest firma MAR-ZIEM M. Dylowicz sp. z o.o. Damienice 292, 32-700 Bochnia.

Termin wykonania: 7 miesięcy od dnia podpisania umowy.

W zakresie umowy są: roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne, wykonanie odwodnienia, wykonanie kanału technologicznego, wykonanie chodnika (podbudowy z kruszywa, ławy pod krawężniki, krawężniki i obrzeża betonowe, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej), poszerzenie jezdni (frezowanie nawierzchni bitumicznej, podbudowy z tłucznia kamiennego i kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni z masy mineralno – asfaltowej), wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej, regulacja włazów kanałowych, humusowanie i obsypanie skarp, demontaż i montaż nowych słupów teletechnicznych, wykonanie ogrodzenia z siatki, wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z oznakowaniem poziomym, pionowym i oświetleniem.

Wynagrodzenie wykonawcy: 1.079.596,22 zł brutto

Dotacja: 846.915,00 z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Gmina Bochnia pozyskała dofinansowanie na budowę kolejnego odcinka chodnika już na terenie miejscowości Stanisławice, który będzie realizowany na początku nowego roku kalendarzowego. Wraz z chodnikiem będzie wykonany kolejny etap odwodnienia miejscowości Stanisławice.

ug

Podobne artykuły

Back to top button