ADV
Wiadomości
Trending

Umowa na ostatni etap ścieżki pieszo – rowerowej podpisana

Wójt Drwini Jan Pająk podpisał umowę z wykonawcą prac związanych z budową ostatniego etapu trasy pieszo-rowerowych przy drodze wojewódzkiej 965 w miejscowościach Świniary i Zielona.

Zakres zawartej umowy obejmuje wykonanie w systemie, zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zintegrowanej sieci ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych w pasie drogi DW 965 na odc. 010 od km 0+126 do km 0+404 oraz od km 0+422,5 do km 1+461,51 (o długości ok. 1 317,01 mb) na terenie gminy Drwinia” stanowiącym ostatni etap szerszego zadania pn.: „Budowa zintegrowanej sieci ścieżek pieszo-rowerowych w gminie Drwinia”, w ramach którego obecnie wybudowano już prawie 15 km ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej DW 964 i DW 965 wraz z infrastrukturą towarzyszącą typu Bike&Ride i Park&Ride a na ukończeniu jest etap projektowy dla prawie 4 km ścieżki od mostu w Zielonej do istniejącej ścieżki w Dziewinie której to prace winny się zacząć w drugiej połowie tego roku.

W ramach podpisanej umowy przewidziana jest budowa dwukierunkowego ciągu sieci ścieżek pieszo-rowerowych o nawierzchni asfaltowej, w pasie drogi wojewódzkiej DW 965 Zielona – Bochnia – Limanowa w miejscowości: Świniary i Zielona na odcinku na odc. 010 od km 0+126 do km 0+404 oraz od km 0+422,5 do km 1+461,51 tj. od ronda w Świniarach do mostu w Zielonej. Ponadto powstanie również chodnik w pasie drogi wojewódzkiej DW 965 Zielona – Bochnia – Limanowa w miejscowościach Drwinia na odc. 010 od km 3+125 do km 3+225 o łącznej długości ok. 100,00 mb o nawierzchni z kostki brukowej i szerokości 2m. To kolejna inwestycja realizowana przez Gminę Drwinia mająca wpływ na bezpieczeństwo podróżujących po drogach biegnących przez jej teren.

Zadanie stanowi część inwestycji pn.: „Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na terenie Gminy Drwini” na które tutejszy Urząd pozyskał środki finansowe Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

ug

blank

Podobne artykuły

Back to top button