ADV
Powiat BocheńskiWiadomości
Trending

W budynku szkoły, w pustej sali jest granat. Policyjne ćwiczenia w Szkole Podstawowej

21 listopada br., w jednej z bocheńskich szkół podstawowych odbyły się ćwiczenia funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Bochni z reagowania w sytuacjach kryzysowych. Scenariusz ćwiczeń zakładał znalezienie w szkole granatu i związaną z tym ewakuację uczniów, nauczycieli i pracowników, a także zabezpieczenie wskazanego przedmiotu oraz innych niebezpiecznych materiałów przez policjantów.

„W budynku szkoły, w pustej sali jest granat.”. Zawiadomienie o takiej treści w poniedziałek (tj. 21 listopada br.) po godzinie 9, otrzymał oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Bochni. Niezwłocznie na terenie obiektu zjawił się policyjny zespół złożony z policjantów przeszkolonych w zakresie sapersko – minerskim Komendy Powiatowej Policji w Bochni oraz strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Bochni. Dyrektor szkoły zarządził ewakuację, znajdujących się w budynku uczniów, nauczycieli i pracowników, a policjanci dokonali sprawdzenia obiektu znajdując  granat oraz kilka podejrzanych pakunków, rozmieszczonych w różnych częściach budynku szkoły. W celu ich usunięcia na miejsce wezwano funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Krakowie, którzy zabezpieczyli ładunki. W toku wykonywanych czynności policjanci zatrzymali osobę odpowiedzialną, za podłożenie granatu.

Po tych czynnościach funkcjonariusze oraz dyrektor placówki zakończyli zaplanowane i przygotowane wcześniej ćwiczenia, a uczniowie oraz wychowawcy mogli wrócić do zajęć. Głównym celem ćwiczeń było przeprowadzenie szybkiej jak również prawidłowej i bezpiecznej ewakuacji uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły, oraz działań mogących mieć miejsce w sytuacji potencjalnego zagrożenia.

Podstawę prawną ewakuacji reguluje Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z 24 sierpnia 1991 roku. Zgodnie z treścią art. 4 ust. 1 pkt. 3 tej ustawy, właściciel, zarządca, lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu, zapewniając jego ochronę przeciwpożarową, obowiązany jest w szczególności zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie lub na terenie bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji. Zarządcą budynku jest w tej sytuacji dyrektor szkoły, który:

– podejmuje decyzję o ewakuacji,

– nakazuje ogłoszenie alarmu i powiadomienie specjalistycznych służb ratowniczych,

– organizuje i kieruje akcją ratowniczą (ewakuacją),

– określa miejsce ewakuacji ludzi i ewakuowanego mienia,

– wprowadza zakaz wejścia i wjazdu na teren szkoły,

– nakazuje uruchomienie elementów zabezpieczenia procesu ewakuacji, w szczególności:

– otwarcie wyjść ewakuacyjnych, ochronę dokumentacji szkoły, wyłączenie zasilania instalacji elektrycznej,

– współdziała ze specjalistycznymi służbami ratowniczymi.

policja.gov.pl

Podobne artykuły

Back to top button