ADV
EdukacjaWiadomości
Trending

Współpraca Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzesku i Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie

10 listopada 2022 roku Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzesku nawiązał kolejną współpracę partnerską, tym razem z Zespołem Szkół Specjalnych w Skoczowie. Porozumienie ma na celu wspieranie działań diagnostycznych, terapeutycznych (dobre praktyki) oraz promowania informacji w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jednym z punktów współdziałania jest wsparcie inicjatyw służących popularyzacji edukacji ukierunkowanej na ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz zagrożonego wykluczeniem społecznym.

Pierwszym wspólnym wydarzeniem była bezpłatna konferencja dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów specjalnych: „Kształcenie specjalne w rzeczywistości szkół ogólnodostępnych” organizowane w partnerstwie: Powiatowego Centrum Edukacji w Brzesku, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzesku, Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie Filia w Brzesku. Konferencja odbyła się 15 listopada bieżącego roku. Patronat honorowy objął Starosta Brzeski Andrzej Potępa.

Po oficjalnym rozpoczęciu konferencji przez Wicestarostę Brzeskiego Macieja Podobińskiego, jako pierwsza wystąpiła Katarzyna Heller – Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie, a tematem jej wykładu była wymiana doświadczeń i podzielenie się wiedzą na temat diagnozy i terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Uczestnicy konferencji uzyskali informacje nt. pedagogiki specjalnej, jej specyfiki oraz o zadaniach i funkcjach pedagoga specjalnego. Podkreśliła, że oligofrenopedagog to osoba o wyjątkowych predyspozycjach osobowych, profesjonalista posiadający rozległą wiedzę specjalistyczną, ale także doradca o wielkiej wiedzy doradczej. Na koniec zaznaczyła, że największym pragnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami jest: zrozumienie, akceptacja, empatia i zaangażowanie.

Następnie Teresa Kusińska nauczyciel, plastyk pracujący w Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie pokazała filmy, na których były pokazane fragmenty pracy, terapii oraz zajęć z dziećmi.

Po krótkiej przerwie kawowej, w kolejnej części konferencji wystąpiła Beata Mišt Szkarłat – pedagog, specjalista edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzesku i przedstawiła temat: „Jak rozwijać potencjał i możliwości uczniów ze spektrum autyzmu?”. Wraz z zaproszonymi specjalistami Bożeną Cynarski – nauczycielem – Publicznej Szkoły Podstawowej w Niedzieliskach i Klaudią Stachurską nauczycielem Publicznej Szkoły Podstawowej w Uszwi, zapoznała uczestników konferencji z praktycznymi przykładami pracy z uczniami ze spektrum autyzmu, ze szczególnym uwzględnieniem barier i ograniczeń wynikających w środowisku nauczania i wychowania. Podkreśliła, że autyzm to nie choroba, tylko inne postrzeganie otoczenia i inny sposób myślenia.

Na koniec została przedstawiona oferta metodyczna Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie Filia w Brzesku przez Alicję Koźmińską oraz nastąpiło oficjalne podziękowanie wszystkim prelegentom i zakończenie konferencji przez Grzegorza Zelka Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzesku.

IB

Podobne artykuły

One Comment

  1. Pan Zelek i jego ekipa robi naprawdę dużo dla dzieci które potrzebują pomocy proszę pamiętać że to nie patologia tylko niepełnosprawność za którą tak wielu obwinia rodziców i właśnie to personel poradni próbuje zmienić spojrzenie i stereotypy bo te dzieci jak i rodzice również potrzebują pomocy.

Back to top button