ADV
Wiadomości

W celu poprawy jakości życia. Składanie wniosków do 31 stycznia

Chcesz zbudować lub zmodernizować boisko sportowe? Jest to możliwe dzięki projektowi „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS”. Zarząd województwa przeznaczył na działanie 18 mln zł, a termin na składanie wniosków został wydłużony do 31 stycznia.

Montaż finansowy projektu zakłada dofinansowanie z budżetu województwa maksymalnie do 50% kosztów całkowitych zadania, jednak nie więcej niż 300 000 zł.

Chcemy jako zarząd poprawy jakości życia mieszkańców Małopolski w zakresie szeroko pojętej kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Program polega na udzieleniu jednostkom samorządu terytorialnego pomocy finansowej na realizację zadań własnych, na budowę oraz modernizację infrastruktury rekreacyjno – sportowej, spełniającej rolę lokalnych stref aktywności fizycznej. Dotyczy to także rewitalizacji istniejących obiektów sportowych, a będących w niedostatecznym stanie technicznym i funkcjonalnym – wyjaśnia marszałek Witold Kozłowski.

Pierwotnie przeznaczono na wspomniane zadanie 15 mln zł. 11 stycznia zarząd województwa zwiększył kwotę na przedmiotowy projekt do 18 mln zł.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

malopolska.pl

Podobne artykuły

Back to top button