ADV
Wiadomości

W trosce o zabytki – Rozpoczęcie kolejnej inwestycji w Gminie Dębno

2 sierpnia 2022 r. w Urzędzie Gminy Dębno została podpisana umowa z wykonawcą prac związanych z remontem konserwatorskim cmentarza wojennego nr 281 z okresu I wojny światowej zlokalizowanego na terenie Dębna. W tym samym dniu został również przekazany plac wykonawcy.

Galeria zdjęć <==

Prace konserwatorskie będą polegały na pracach pielęgnacyjnych przy istniejącym drzewostanie, usunięciu nieprawidłowo nasadzonej zieleni niskiej, konserwacji elementów betonowych, kamiennych i metalowych tj. nagrobków, pomnika centralnego, słupków ogrodzenia, odtworzeniu brakujących nagrobków, rekonstrukcji furtki, odtworzeniu przebiegu alejek z nasypaniem tłucznia kamiennego oraz demontażu wtórnego kwietnika przy pomniku centralnym.

Na ten cel Gmina Dębno pozyskała środki finansowe w wysokości 200 452,80 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju” oraz 50 000,00 zł z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i 15 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego.

Gmina Dębno

Podobne artykuły

Back to top button