ADV
EdukacjaWiadomości
Trending

Wirtualna Strzelnica w Powiecie Brzeskim

Dnia 19 stycznia br. nastąpiło oficjalne otwarcie wirtualnej strzelnicy „Pojedynek” w Zespole Szkół w Czchowie. Powiat Brzeski uzyskał na ten cel dofinansowanie w ramach konkursu ofert pn. „Strzelnica w powiecie 2022” ogłoszonego przez Ministra Obrony Narodowej.

Nowa wirtualna strzelnica wraz z wyposażeniem umożliwia prowadzenie zorganizowanych szkoleń strzeleckich w szczególności wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych, które mają służyć rozwijaniu postaw proobronnych u młodych ludzi.

Koszt zadania to 225 000 złotych. Na ten cel przeznaczono odpowiednie pomieszczenie w budynku Zespołu Szkół w Czchowie. Koszt remontu wyniósł prawie 70 tys. złotych. Ponadto w ramach tego zadania dokonano zakupu multimedialnego systemu szkolno – treningowego wirtualna strzelnica za kwotę 155.000,00 zł.

Wirtualna strzelnica będzie bezpłatnie udostępniania przez okres 10 lat na potrzeby uczniów Zespołu Szkół w Czchowie jak również uczniów szkół, które prowadzą działalność dydaktyczną w dziedzinie obronności państwa oraz organizacjom pozarządowym działającym na rzecz obronności państwa. Poszerzenie działalności Zespołu Szkół w Czchowie daje w perspektywie szansę na utworzenie w tamtejszym Liceum oddziału przygotowania wojskowego.

sp

Podobne artykuły

Back to top button