ADV
EdukacjaWiadomości

Wojewódzka konferencja w Powiecie Brzeskim

W dniu 1 grudnia Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przeprowadził konferencję w ramach projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II” – Branża elektryczno-elektroniczna w Powiatowym Centrum Edukacji w Brzesku.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Regionalnej Rady Branżowej, organów prowadzących, przedsiębiorców, instytucji związanych z rynkiem pracy oraz dyrektorzy szkół i Centrów Kształcenia Zawodowego.

Regionalne Rady Branżowe to gremia opiniodawczo-doradcze wspierające działania na rzecz trwałego powiązania szkół zawodowych z potrzebami pracodawców, w tym poprzez wymianę dobrych praktyk i opinii pomiędzy podmiotami systemu edukacji, a także przygotowujące rekomendacje istotne z punktu widzenia realizacji przez Województwo działań na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego w regionie.

Posiedzenie Regionalnej Rady Branżowej rozpoczął Starosta Brzeski – Andrzej Potępa, który przywitał organizatorów konferencji i uczestniczących w niej gości oraz podkreślił, iż pozyskiwanie środków pozabudżetowych w ramach projektów jest wartością dodaną do oferty edukacyjnej, dzięki której wzrasta jakość kształcenia zawodowego w powiecie brzeskim. Nasze szkoły plasują się wysoko w rankingach np. „Perspektywy 2021”, złota tarcza dla Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku.

IB

blank

Podobne artykuły

Back to top button