ADV
Wiadomości

Wręczenie promesy dla Gminy Szczurowa w ramach programu „MALUCH plus”

W dniu  7 lutego 2020 r. Wójt Gminy Szczurowa Zbigniew Moskal odebrał z rąk Wiceministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisława Szweda i Wojewody Małopolski Piotra Ćwika promesę w wysokości 561 000 zł.

W ramach programu „MALUCH+” 2020 realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Gmina Szczurowa uzyskała dofinansowanie na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku mienia komunalnego w Strzelcach Małych na utworzenie żłobka”.

Zakres przewidzianych do wykonania prac obejmuje przebudowę pomieszczeń byłej szkoły wraz z wykonaniem wszelkich prac towarzyszących, zakupem niezbędnego wyposażenia oraz zagospodarowaniem terenu. Otrzymana na realizację przedmiotowego zadania dotacja zostanie uzupełniona środkami z budżetu Gminy Szczurowa.

Wsłuchując się w potrzeby mieszkańców, samorząd Gminy Szczurowa świadomie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom młodych matek i ich rodzin celem czego będzie uruchomienie Gminnego Żłobka w Strzelcach Małych.

ug

Podobne artykuły

Back to top button