ADV
Wiadomości
Trending

Wstępny bilans sobotniej nawałnicy nad Powiatem Brzeskim

Ostania doba była w Małopolsce bardzo niespokojna pod względem pogody. W sobotę 26 sierpnia 2023 r. nad południową częścią Powiatu Brzeskiego przeszła potężna nawałnica, która spowodowała bardzo duże straty. Jedną z gmin które najmocniej ucierpiały była Gmina Czchów. To tutaj straty są największe.

Galeria zdjęć <==

– Uszkodzone zostały dachy domów i budynków gospodarczych i rekreacyjnych w miejscowościach: Będzieszyna, Czchów, Jurków, Tworkowa, Tymowa, Wytrzyszczka, Złota. Łącznie uszkodzonych zostało ponad 20 budynków ( dane z dnia wczorajszego ).

Żywioł połamał drzewa i uszkodził wiele dróg ( wojewódzkich, powiatowych i gminnych – tych zostało uszkodzonych najwięcej, w ilości kilkunastu kilometrów).

Do usuwania skutków nawałnicy bezpośrednio po jej przejściu przystąpiły wszystkie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej gminy ( Biskupice Melsztyńskie, Czchów, Jurków, Tworkowa, Tymowa, Złota ), w godzinach wieczornych dołączyli do nich strażacy z innych gmin: Szczurowa, Szczepanów, Dębno, Uszew, Iwkowa, łącznie 6 zastępów.

Działania utrudniał brak łączności spowodowany brakiem zasilania i awariami niektórych telefonii komórkowych.

Dzięki sprawnej koordynacji działań samorządu czchowskiego oraz stanowiska kierowania PSP w Brzesku udało się ustalić i uruchomić alternatywne źródła komunikacji i sprawnie zarządzać organizacją usuwania skutków. Po udrożnieniu dojazdu do adresów podanych w zgłoszeniach w pierwszej kolejności strażacy zabezpieczali dachy budynków mieszkalnych oraz gospodarczych. Usuwano drzewa z głównych szlaków komunikacyjnych.

Ogromne UZNANIE dla MIESZKAŃCÓW NASZEJ GMINY, którzy wsparli w pracach strażaków i wyruszyli z własnym sprzętem, spontanicznie usuwając powalone drzewa i zwisające konary – informuje burmistrz Czchowa Marek Chudoba.

Priorytetowym działaniem urzędu, ze względu na brak energii, było zapewnienie zasilania dla ujęcia wody oraz oczyszczalni ścieków i normalnego ich funkcjonowania. Od wczoraj praca możliwa była dzięki współpracy z Państwową Strażą Pożarną, która zapewniła i obsługiwała agregat prądotwórczy na ujęciu wody w Czchowie. W niedzielę od godziny 14:00 przywrócono zasilanie i wszystko pracuje normalnie i bez zakłóceń. Tak samo w przypadku oczyszczalni ścieków.

W niedzielę 27 sierpnia 2023 r. od wczesnych godzin porannych strażacy rozpoczęli pracę przy usuwaniu zablokowanych dojazdów i dróg. Prace te będą trwały jeszcze kilka dni, ponieważ skala zniszczeń jest ogromna.

W związku ze skalą zniszczeń we wszystkich 4 gminach nie wyklucza się, że zostanie podjęta decyzja o ogłoszeniu stanu klęski żywiołowej, co jest kluczowe ze względu na możliwe odszkodowania, zarówno dla mieszkańców gmin, jak i samorządów. Decyzję taką podejmie Wojewoda Małopolski.

– Jeżeli są jeszcze jakieś do tej pory nie zgłoszone szkody, prosimy o przekazywanie informacji na stanowisko dowodzenia Państwowej Straży Pożarnej na numer 112 – apeluje burmistrz Czchowa.

Strażacy i służby miejskie pracują nieustannie. Władze proszą o cierpliwość, ponieważ pomoc udzielana jest na miarę zasobów w ludziach i sprzęcie według zgłoszeń i oceny stanowiska kierowania.

– Ostatnie godziny w Małopolsce były bardzo niebezpieczne. Byliśmy niemal w ogniu krzyżowym dwóch frontów i kolejnych ostrzeżeń pogodowych najwyższego stopnia. Ale wspólnie ze służbami ratowniczymi trzymaliśmy rękę na pulsie. Na szczęście nie ma osób rannych – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita, który cały czas pozostawał w kontakcie z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej oraz starostami.

W sobotę około godz. 22 Starosta Brzeski zwołał Powiatowy Sztab Kryzysowy w Gminie Czchów, w którym wzięli udział: Wicewojewoda Małopolski Ryszard Pagacz, Starosta i Wicestarosta Brzeski, Burmistrz Czchowa oraz Wójtowie innych poszkodowanych w wyniku nawałnicy gmin: Dębna, Gnojnika i Iwkowej, na którym oceniono działania wszystkich jednostek na terenie 4 gmin oraz wstępnie oceniono powstałe szkody. Ustalono plan działania na najbliższy okres.

– Uszkodzone domy i dachy, podtopienia, wiatrołomy – to efekt przejścia frontów atmosferycznych. Straż Pożarna odnotowała od wczoraj do dzisiejszego poranka łącznie w Małopolsce 1410 interwencji. Samych wiatrołomów zostało zgłoszonych ponad 1,1 tys. W czasie przejścia frontów w akcjach brało udział łącznie ponad 4800 ratowników z OSP i ponad 650 z PSP, zaangażowanych było 1061 pojazdów z OSP i 184 z PSP.

Serdecznie dziękuję strażakom zarówno PSP, jak i OSP za niesienie pomocy – w tym tak ważnej jak dostarczenie agregatów prądotwórczych do miejsc, gdzie przebywali chorzy pod respiratorami i koncentratorami tlenu – mówi wojewoda Łukasz Kmita.

Wśród takich nietypowych interwencji było też wykorzystanie agregatu z JRG Nowy Sącz 80 kW do uruchomienia przepompowni wody w miejscowości Czchów. W Rożnowie na jeziorze zostało przewróconych 5 żaglówek – 12 osób zostało podjętych z wody. W Krakowie piorun uderzył w budynek hotelu/ domu weselnego (strażacy zostali wezwani przez właściciela, który zauważył dym wydobywający się z gniazdek).

PSP odnotowała 91 uszkodzonych budynków mieszkalnych i 80 gospodarczych. Są w tym przypadki zerwanych dachów (31 na budynkach mieszkalnych i 13 na gospodarczych). Najwięcej tego typu uszkodzeń zanotowano na terenach powiatu brzeskiego (57 budynków), bocheńskiego (35 budynków) i tarnowskiego (45 budynków).

Ogrom pracy mają także energetycy, którzy starają się przywrócić zasilanie. Liczba odbiorców bez prądu – jak przekazał Tauron Dystrybucja – wynosi obecnie 22 359 (406 stacji).

– Przypominam, że poprzez gminy (Ośrodki Pomocy Społecznej) osoby najbardziej poszkodowane mogą otrzymać rządową pomoc tzw. „szybkie zasiłki” na bieżącą pomoc w kwocie do 6 tys. zł, a także środki na odbudowę/ remonty domów do 200 tys. zł i budynków gospodarczych – do 100 tys. zł. Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego jeszcze dziś wyśle do wszystkich samorządów instrukcję przypominającą, jak należy takie wnioski procedować. Jesteśmy w pełnej gotowości, aby środki te natychmiast przekazywać na konta samorządów – dodaje wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

MUW / czchow.pl

Podobne artykuły

Back to top button